Za ohranitev zgodnjega poučevanja nemščine in računalništva

Mestana občina Maribor je zagotovila sredstva za ohranitev zgodnjega poučevanja nemščine in računalništva na mariborskih osnovnih šolah.

Hvala za podporo.

Peticija je zaključena.

 

Peticija za ohranitev zgodnjega poučevanja nemščine in računalništva na mariborskih osnovnih šolah

 

Mestna občina Maribor v okviru dodatnega programa osnovnih šol zagotavlja osnovnim šolam v občini sredstva za financiranje zgodnjega poučevanja tujega jezika nemščine ter zgodnjega poučevanja računalništva.  

Po zadnjih odzivih na sprejetje predloga novega proračuna se Mestna občina Maribor, od šolskega leta 2015/16 naprej, resno nagiba k ukinitvi financiranja obeh dejavnosti.

Žalostno je, da se v medijih govori, da krčenje novega proračuna ne bo imelo vpliva na učence mariborskih osnovnih šol hkrati pa je po številčnosti vpisa jasno, da bo v MOM prikrajšanih 2.200 učencev od 3. do 6. razreda za pouk nemščine ter 1.600 učencev od 4. do 6. razreda za pouk računalništva.

 

Breme učenja dodatnega tujega jezika nemščine in računalništva bo tako preloženo na starše. Ostala bo morda peščica takšnih, ki si bo v prihodnje lahko privoščila plačljivo, tečajno obliko nemščine ali računalništva.

Ne smemo pozabiti pomena nudenja enakih možnosti za vse otroke ne glede na materialno stanje njihovih družin ter nujnosti socialne vključenosti najbolj ogroženih skupin. Omogočimo tudi prihodnjim generacijam to, kar je bilo doslej omogočeno prejšnjim - znanje nemščine in temeljno računalniško opismenjevanje.

 

Ob dejstvih, da je MOM zgolj 10 km oddaljena od nemško govoreče sosede in namenom ukinjanja nemščine, ne prezrimo tudi, da se vsak dan na delo v Avstrijo vozi na tisoče Slovencev, ki so bili primorani poiskati možnosti zaslužiti svoj vsakodnevni kruh čez mejo.

Pomen temeljnega računalniškega opismenjevanja se kaže na vseh področjih življenja in dela, predstavlja osnovo za enake izobrazbene in poklicne možnosti ter uspešno upravljanje sodobnih naprav.

 

Učenje nemščine in računalništva v današnjem svetu že dolgo NI VEČ NADSTANDARD, temveč nuja.

 

Mestni svet se naj ob tem, ko kroji usodo mariborskih šolarjev, zamisli nad besedami Alberta Einsteina: ''Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke.''

 

S podpisom peticije dajemo podporo zgodnjemu poučevanju nemščine in računalništva v mariborskih osnovnih šolah ter pozivamo Mestni svet Mestne občine Maribor k zagotovitvi sredstev za nadaljnje izvajanje omenjenih programov.


Rosanda Cuder, Danijel Šic, Stanka Emeršič    Stopite v stik z avtorjem peticije