Zaprtje trgovin ob nedeljah

Poslanec Andrej Čuš je pretekli teden vložil novelo Zakona o trgovini, s katero predlaga uresničitev referendumske volje ljudstva in zaprtje trgovin ob nedeljah. 

Z novelo Zakona o trgovini, ki smo jo pripravili v koaliciji Liste Andreja Čuša in Zelenih Slovenije ter nekaj drugih iniciativ, sledim predvsem ustavnemu načelu ljudske suverenosti, saj je slovensko ljudstvo na najbolj demokratičen način – z referendumom – že izglasovalo odločitev o nedeljskem delu. Načelo socialne države pomeni zahtevo po ustrezni skrbi države za materialno in socialno varnost državljanov.

Med socialno varnost pa sodijo tudi pravica do varovanja družine in pravice otrok.Nedeljsko delo neposredno negativno vpliva prav na osnovne funkcije, ki jih otrokom zagotavlja družina. Pravno ureditev človekovih pravic in svoboščin pa je z ustavnega vidika mogoče v celoti razumeti zgolj in samo v povezavi z ustavnimi normami in zakonskimi normami, ki ustavo le členijo in dopolnjujejo.Novela zakona torej zgolj zagotavlja normo pravne države in zagotavlja posameznikom, da uresničujejo svoje pravice in svoboščine – s stališča pravic in dolžnosti staršev ter pravic otrok.

Novela pa z rešitvami, ki jih prinaša, nikakor ne posega v pravice drugih, tudi pravnih oseb, prav tako pa tudi ne v svobodno podjetniško iniciativo.

Med poglavitne rešitve zakona je potrebno izpostaviti, da se z zakonom določi, da trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih praznikih, ki so dela prosti dnevi, razen v primeru:
- posameznih prodajaln, ki so po lastni presoji trgovca lahko odprte do največ 6 nedelj oz. z zakonom določenih praznikov v letu,
- prodajaln z omejeno površino prodajnega prostora do 200 m2, kjer trgovsko dejavnost izvaja neposredno nosilec dejavnosti oziroma njegovi ožji družinski člani. Pri tem se pod pojmom ožjega družinskega člana razumejo člani družine, kot jih določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1),
- prodajaln na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cestah, ki so lahko odprte brez omejitev. Za avtoceste in hitre ceste se štejejo ceste, določene z Uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 78/15 in 21/16) in
- prodajaln z omejeno površino prodajnega prostora do 200 m2 v starih mestnih in trških jedrih, naravnih, kulturno zgodovinskih in romarskih centrih, smučarskih centrih, marinah, kampih, zdraviliščih, turističnih središčih, bolnišnicah, pokopališčih, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih, železniških in avtobusnih postajah, ki so lahko odprte brez omejitev.

Čas je, da slovenski parlament po 14 letih preneha z zlorabo volje volivcev, in uveljavi voljo ljudstva. Nedelje so namenjene prostemu času, družini in prijateljem.      

                                                                 Andrej Čuš