Zaščitimo Senožeška Brda

Kot so že dosedanje razprava pokazale, smo krajani v KS Senožeče v veliki večini proti projektu Parka vetrnih elektrarn Senožeška Brda, ker našega razvoja in delovnih mest ne vidimo v postavitvi industrijske cone z vetrnicami, ampak v turističnem razvoju in spremljevalnih dejavnostih, kjer naravna krajina Senožeških Brd  igra eno od ključnih vlog za uspešen razvoj.

To usmeritev je v roku izrazila že občina Divača, ki jo je jasno postavila v nastajajočem Občinskem prostorskem načrtu, kjer med drugim navaja: «Samo območje Senožeških Brd pa ostaja tudi v bodoče neposeljeno in predstavlja prostor neokrnjene narave, ki se kot tak varuje«. Obenem vlada in pristojno Ministrstvo ste prejeli tudi dovolj strokovnih podlag za naša stališča.Taka Senožeška Brda zagovarjata tudi lovska in gozdarska organizacija.

V nobenem razvojnem načrtu občine Divača ni zaslediti smeri razvoja VE, nasprotno, promovira se Kras kot nedotaknjeno območje kjer ljudje , živali in okolica živijo in dihajo za nedotaknjeno naravo in ščitijo naravno in kulturno dediščino. Ponosni smo, da smo uspeli ta konec države obdržati  nedotaknjen. To je vrednota, ki jo ne mora poplačati nobena nova tehnologija. Svoje nasprotovanje smo že doslej javno izkazali s podpisi krajanov Dolenje vasi in Laž.

Na koncu dovolite, da kot prebivalec teh krajev trdim, da v Sloveniji vetrne elektrarne ne morejo odpraviti našo odvisnost od fosilnih goriv. Ne bodo zmanjšale emisije toplogrednih plinov, niti nas rešile pred podnebnimi spremembami. Na našo (energetsko) žalost, je Slovenija biser sredi Evrope. To pa zaradi biodiverzitete, ne pa zaradi vetrnega potenciala  (ki ga je roko na srce malo, oziroma skoraj nič).

Zato odločno nasprotujemo načrtovanim projektom  vetrnic na območju KS Senožeče in zahtevamo od pristojnega Ministrstva in Vlade RS  ustavitev  takih projektov.

CI za zaščito Senožeških Brd