Zaščita kanjona Kokre (Kranj)

11EBDDAA-DB68-4456-9CBD-B415C5DDAC2B.jpeg

POBUDA ZA RAZVELJAVITEV IN SPREMEMBO NEKATERIH ČLENOV PREDLOGA OPPN ZA OBMOČJE UREJANJA KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5, KR K 6

Zaščitimo naravo kanjona reke Kokre in ne dovolimo poseganja v območje naravnega spomenika z novimi gradnjami, gostinjskimi obrati, športnimi in ostalimi objekti.

RAZLOG PETICIJE:

Pri sprejemanju novega odloka o OPPN za območje urejanja KR K4/1, KR K 4/2, KR5 in KR6 smo ugotovili pri nekaterih členih grobo poseganje v območje naravnega spomenika. 

Kanjon Kokre kot še edini naravni kanjon v Evropi, ki se vije ob mestnem jedru Kranja, ponuja s svojo neokrnjenostjo prebivalcem mesta Kranja, kot tudi drugim obiskovalcem, oddih v naravi, mir in opazovanje živali (race, ptice, veverice, itd). 

Prav tako so v kanjonu Kokre tudi unikatne rastlinske vrste, drevesa, ki rastejo le na tem območju.

Ravno zato, je to območje zaščiteno kot naravni spomenik z odlokom iz leta 1983 in vsako grobo poseganje (novogradnje objektov, piknik prostorov, gostinskih lokalov, prireditev…) ni sprejemljivo.

ZAHTEVE:

Vezano na OPPN zahtevamo popravek in ponovno obravnavo za (območja predelov kanjona reke Kokre) KR K4/2, KR K 5, KR K 6, saj predlagana določila temeljito posegajo v naravni habitat kanjona Kokre, kjer bi prireditveni, športni in zabavni (piknik, plaža, odbojka...) dogodki uničili nemoteno bivanje vseh živečih bitij, ter grobo posegali s preureditvijo v območje naravnega spomenika.

Narava nam je podarjena in naša dolžnost je, da jo ohranimo. MOK je pristopila k “urejanju kanjona” na tržni način. S tem pa se ne strinjamo in želimo opozoriti na nepopravljivo škodo, ki bi jo prizadejali z uresničitvijo predlaganih sprememb.

Glede na OPPN najavljamo nekaj najbolj ključnih kršitev, ki bi posegale v območje z odlokom podprtega naravnega spomenika od leta 1983:

  1. Nasprotujemo novogradnji objektov za večnamenske dejavnosti ter gostinskih obratov
  2. Predlagamo popolno prepoved kurjenja odprtega ognja ter piknik prostorov
  3. Nasprotujemo postavitvi mobilnih objektov za namene plaže ter šotorišč
  4. Prireditve in večje športne inštalacije ne sodijo v območje zaščitenega naravnega spomenika 
  5. Postavljanje ograj v višini 2,2 metra onemogoča nemoten prehod živalskih vrst

 

PREDLOG:

 

  1. Da se obnova kanjona Kokre naredi za dobrobit vseh nas in v OPPN umesti največjo raven zaščite okolja. Da namesto športno-rekreacijsko turističnega kompleksa, damo več poudarka na sprehodu v neokrnjeni naravi, učnih poteh in naravnih inštalacij za rekreacijo.
  1. Da se večjo pozornost nameni brežinam, na katerih stoji mesto, zaščito le teh in, da se s tem zavaruje mesto pred naravno katastrofo.

 

  1. Naravno kopališče naj ne obsega premičnih objektov, saj s tem posega v vizualno podobo narave. Vsakršnjo širjenje naravnega kopališča, pomeni preobremenitev za naravo. Predlagamo, da se kopališče primerno uredi, a zgolj tako, da se ne posega v naravo. Kakršnokoli urejanje struge Kokre in sečnja zdravih dreves je nedopustna. 

 

  1. Ker so predvidene fitnes naprave, odbojka na mivki , itd na poplavnem območju, smo mnenja, da travnato območje ni primerno za športne inštalacije. Namesto tega predlagamo dodatke, ki so narejeni iz naravnih materialov in služijo namenu izobraževanja, gibanja in motoričnih sposobnosti. 

 

  1. Piknik prostorom nasprotujemo, saj se s tem poveča možnost onesnaženja, vandalizma in hrupa, kar bi motilo živalske vrste in vodilo k onesnaženju. Predlagamo popolno prepoved odprtega ognja, saj kot je že skozi prakso znano nastanejo problemi divjega odlaganja smeti, hrane, steklenic, ogorkov, itd. Namesto piknik prostorov predlagamo, čutne poti in izobraževalne inštalacije iz naravnih materialov, panji ali hoteli za črmlje, itd. Vrtci, šole in ostali obiskovalci bi na ta način spoznavili naravo, skozi vodeni proces naravovarstvenikov. 

V OPPN ODLOKU PODPIRAMO:

1. angažiranost k splošni ureditvi

2. ureditev sprehajalnih poti, brvi

3. ureditev krožnega sprehajalnega sistema z uporabo brvi, učnih poti in ostalih izobraževalnih inštalacij iz naravnih materialov

4. večjo pozornost čistejši vodi

5. ureditev okolice in postavitev zabojnikov za smeti

6. sredstev iz proračuna za obnavljanje poti

7. imenovanje vzdreževalca 

8. ureditev parkirišč na robu kanjona Kokre

 

Kanjon Kokre kot edino naravno območje nam ponuja odmik v naravo, mir in oddih.

V svoji veličini že sam po sebi jemlje dih vsakemu obiskovalcu in ni potrebe po uničenju naravnega habitata živali, rastlin in voda. 

 

Civilna iniciativa Varuhi kanjona Kokre


Civilna iniciativa: Varuhi kanjona Kokre    Stopite v stik z avtorjem peticije