ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!

PETICIJA DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE NA VLADI IN V DRŽAVNEM ZBORU RS S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU!

Temeljna pravica Ustave Republike Slovenije, ki v 72. členu pravi, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, da država skrbi za zdravo življenjsko okolje in da v ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti, da zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v življenjskem okolju dolžan poravnati škodo. Ne zagotavljanje tega, pa so tudi hud poseg v osebno integriteto posameznika, saj grobo krši Slovensko zakonodajo. 

Ker v Sloveniji zakonodaje, ki bi urejala področje  obvladovanja vonja (smradu) v okolju nimamo, država krši eno temeljnih ustavno določenih človekovih pravic, zato spodaj podpisani državljani zahtevamo takojšnje sprejetje ustrezne zakonodaje.

Zaradi neurejene zakonodaje s področja vonjav (smradu) v okolju ne morejo ukrepati nadzorni organi – inšpekcije.

Prvi osnutek zakona o smradu je bil pripravljen s strani takratnega Ministrstva za okolje in prostor že davnega leta 2009, vendar ni ugledal »luči sveta« ker je bil namenoma arhiviran zaradi lobijskih interesov po čim večjih zaslužkih ravno v dejavnostih kjer nastaja smrad. Vse vlade odnosno MOP po letu 2009 so pričele pripravljati svoj zakon o smradu, vendar zaradi lobijev nikoli ni nobeden zagledal luč sveta Ne vlad RS ne državnega zbora RS ni zanimalo, da na »osmrajenih« področjih živijo prebivalci, ki bi morali biti zakonsko zaščiteni, temveč je za tovrstne dejavnosti podeljevala še nepovratna sredstva in subvencije dejavnostmi, ki povzročajo smrad.

Povzročitelji smradu niso samo zgoraj oporečne naprave temveč je virov smradu lahko mnogo več: odlagališča odpadkov, neurejene kanalizacije, farme živali, klavnice, čistilne naprave, razlita hlevska gnojevka in gnojevka iz bioplinarn  po poljih in travnikih, kafilerije, kompostarne, da ne govorimo o bioplinarnah, kjer se predelujejo tudi živalski stranski proizvodi. Prav pri predelavi slednjih na nestrokoven in nevesten način lahko pride tudi do mikrobiološkega onesnaženja zraka, ki ga dihamo (salmonele, listerije…). Patogeni mikroorganizmi so povzročitelji mnogih bolezni pri ljudeh in živalih, lahko so celo smrtonosni. V Sloveniji je kar nekaj primerov, ko je evidentiran povečan porast obolelosti pri ljudeh, ki živijo v neposredni okolici vira smradu. Naj spomnimo samo, da so v letu 2012 Medvoški zdravniki pri otrocih zaznali močan porast resnejših obolenj dihal, ki bi lahko bila povezana z smradom iz bioplinarne Petač, ki so jo kasneje porušili.

Problemi povezani s smradom v Sloveniji zaradi smradu oz, neurejene zakonodaje naraščajo, samo letos smo v AAG prejeli že dve prijavi zaradi smradu iz kompostarne v Ceršak-u in zaradi smradu iz odlagališča Mala Mežaklja pri Jesenicah.  

Običajno smrad spremljajo tudi velike količine rakotvornega formaldehida, dušikovih oksidov, benzena in drugih plinov, pa vendarle se dopušča obratovanje zgoraj navedenih onasneževalcev za kovanje dobička s pomočjo zaostale zakonodaje na račun zdravja ljudi.

EU Direktive s tega področja se praktično ne izvajajo, saj dopuščajo prosto interpretacijo merilnih poročil uporabnikovih pooblaščencev, kakor ustreza tako inšpekcijam kot tudi onasneževalcem. Meritve okoljskih organizacij ali pa tujih neodvisnih laboratorijev se ne upoštevajo. Pridobitev ustrezne merilne akreditacije za neposvečene je postala nedosegljivo, navkljub ustrezno izobraženemu kadru in EU definiranim merilnim metodam in inštrumentariju. 

Če Slovenija ne premore strokovnjakov, ki bi pripravili funkcionalno, strokovno in predvsem do prebivalcev prijazno zakonodajo, bi se lahko vsaj uprli na primere dobrih praks v tujini. Tam zakonodaja dopušča tudi neodvisne laboratorije za zračne vire onesnaževanja in natančno določeno tehnično metodologijo meritev z ustreznimi zakonskimi in podzakonskimi akti. Slednje je pri nas dovoljeno opravljati samo skrbno prebranim institucijam in meritve neodvisnih laboratorijev so praktično nedopustne in nesprejemljive.

 Ker smo Slovenci tudi Evropejci zahtevamo od Vlade in Državnega zbora izpolnjevanje evropske zakonodaje  iz področja obvladovanja vonja (smradu) tudi na domačih tleh, da bomo lahko živeli v prijaznem in zdravem okolju! To je naša pravica in pravica naših zanamcev! Pustimo materi naravi, katere del smo vsa živa bitja, vsaj malo dostojanstva!


Alpe Adria Green , Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Alpe Adria Green , Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.




Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...