Zahteva za ukinitev financiranja verskih skupnosti v Republiki Sloveniji

ZADEVA: PREDLOG VLADI

Pozdravljeni!

V imenu Socialistične partije Slovenije (v nadaljevanju SPS), vam pošiljamo predlog, po katerem se obdavči verske skupnosti in ukine financiranje verskih skupnosti s strani države.

Zakon o verski svobodi (ZVS-A, Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007: 29. člen ZVS, v nadaljevanju ZVS) v 3. odstavku določa, da lahko država gmotno podpira registrirane cerkve in druge verske skupnosti zaradi njihovega splošno koristnega pomena, kakor je opredeljen v 5. členu tega zakona. 5. Člen ZVS določa, v 1. odstavku določa: Cerkve in druge verske skupnosti, ki se zavzemajo za duhovnost in človekovo dostojanstvo v zasebnem in javnem življenju, si prizadevajo za osmišljanje bivanja na področju verskega življenja in imajo hkrati tudi s svojim delovanjem pomembno vlogo v javnem življenju z razvijanjem svojih kulturnih, vzgojnih, izobraževalnih, solidarnostnih, karitativnih in drugih dejavnosti s področja socialne države, s katerimi bogatijo nacionalno identiteto in s tem opravljajo pomembno družbeno nalogo, so splošno koristne organizacije.

V SPS predlagamo, da se spremeni 3. Odstavek 29. člena po katerem se verske skupnosti iz 5. člena 1. odstavek, financira z državnimi sredstvi. Poleg tega predlagamo, da za zbiranje prispevkov verskih skupnosti veljajo enaki pogoji, kot za ostalo zbiranje prostovoljnih prispevkov, ki morajo zbiranje prispevkov najaviti, medtem ko verskim skupnostim to ni potrebno. Predlagamo, da se prispevki obdavčijo.

Predlagamo, da se ukine 29. člen ZVS po katerem država plačuje prispevke za socialno varnost pripadnikov verskih skupnosti, kar določajo 1., 2., in 3. odstavek 29. člena ZVS, ter finančno pomoč države kar določata 4. in 5. odstavek 29. člena. Predlagamo, da se ukine financiranje prek lokalnih skupnosti občin, ki lahko po zakonu ZVS, verskih skupnostim namenijo denarna sredstva, po 5. členu ZVS. Predlagamo, da se izobraževalne inštitucije, zavodi itd, ki so v pristojni verskih skupnosti financirajo iz svojih sredstev in ne iz državnih. Predlagamo, da se prispevki verskim institucijam obdavčijo, kajti prispevek verski skupnosti ni eksistencialnega pomena, kot je prispevek za gasilce, ki so pomemben dejavnik sistema zaščite in varovanja. Predlagamo ukinitev urada za verske skupnosti.

Naj opozorimo, da je trenutni zakon ZVS, v nasprotju z 7. Členom Ustave RS, ki določa, da je cerkev ločena od države. Po tem členu verske skupnosti niso upravičena do državnih sredstev. Ne pozabimo, da je RKC z Zvonom naredil 1.2 milijardno luknjo, ki so jo pokrili davkoplačevalci, s tem pa je RKC škodovala Republiko Slovenijo. Predlagamo, da RKC v skladu s svojimi moralnimi postavkami in 10-imi božjimi zapovedmi, povrne nastalo škodo. V kolikor RKC nastale škode ne povrne, naj država za povzročeno škodo terja RKC in ji odvzame premoženje, ki ga ima RKC veliko od nepremičnin do gozdov, ki jih sekajo in prodajajo. Zahtevamo tudi, da RKC za povrnitev škode vrne Blejski otok, ki ga je RKC podaril Lojze Peterle, nazaj državljanom Republike Slovenije. Predlagamo, da država prepove financiranje verskih skupnosti prek mednarodnih verskih organizacij. Verske organizacije so namreč nadanacionalne, in delujejo v svojo korist in ne v korist države, v kateri izvajajo svojo dejavnost. V tem kontekstu je prepoveano financiranje političnih strank iz tujine, torej bi isti kriterij moral veljati tudi za verske skupnosti, ki so tako kot politične stranke združenja, ki sledijo svojemu interesu.

Glede na ekonomsko situacijo Republike Slovenije in stanje zdravstva predlagamo, da verske skupnosti začnejo plačevati davek, sredstva zbrana iz tega naslova, pa se vplačajo v zdravstveno blagajno. Menimo, da je zdravstvo dobrina, ki je pred veroizpovedjo in pomembnejša od splošne koristi verskih skupnosti. Sredstva, ki bi bila na ta način vplačana v zdravstveno blagajno, bi pripomogla k skrajšanju čakalnih vrst in zmanjšanju oziroma odpravi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. S tem bi se posemeznemu državljanu Republike Slovenije življenski standard dvignil za okvirno 30-40 EUR, kolikor stane dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V kolikor vlada predloga ne podpre, to pomeni, da vlada daje prednost verskih skupnostim pred zdravjem in standardom državljanov Republike Slovenije in podpira nemoralno in protipravno ravnanje RKC, razvidno iz primera holdinga ZVON 1 in ZVON 2, na škodo državljanov Republike Slovenije.

Smrt fašizmu – svoboda narodu

Generalni sekretar SPS

Tovariš Trček Tadej


Socialistična partija Slovenije    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Socialistična partija Slovenije to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...