ZAHTEVA ZA SPOŠTOVANJE PRAVNE DRŽAVE V PRIMERU BLAŽA FURJANA

Podpisniki peticije zahtevamo, da se razišče in obravnava vse nepojasnjene okoliščine Blaževe smrti    

Dvajsetletni Blaž Furjan je od novembra 1996 do maja 1997 služil šestmesečni obvezni vojaški rok v Slovenski vojski (SV). Umrl je 27. maja v nepojasnjenih okoliščinah, le štiri dni pred odpustitvijo iz SV, v neposredni bližini vojašnice Ljubljana Moste – Polje. Po uradni različici je storil samomor, toda številna dejstva in okoliščine kažejo, da se je zgodil umor. Vzroke zanj je treba iskati v domnevno nelegalnih dejavnostih, s katerimi so se ukvarjali posamezni pripadniki SV.  

Dosedanje delo civilne in vojaške policije, zdravniških služb, tožilstva in očividcev – nekateri so med preiskavo spreminjali svoje izjave – niso odgovorili na vprašanje, kako je Blaž umrl. Pristojna državna tožilka v Ljubljani je nedavno zapisala, »da je v konkretnem primeru prišlo do samomora in ne do storitve kaznivega dejanja ter je iz navedenih razlogov kazenski ovadbi ovaditeljice zavrgel«.  

Glede na nove okoliščine (priča je javno razkrila ime storilca in naročnika umora), zahtevamo, da organi pregona ponovno sprožijo preiskavo.  

Dozdajšnje delovanje policije in tožilstva ni prineslo rezultatov. Vtis je, da si pristojni organi celo bolj prizadevajo prikriti Blažev primer, kot odkriti resnico. Medtem se Blaževi svojci že dvajset let iskreno trudijo, da bi izvedeli vsa dejstva in okoliščine njegove smrti. Glede na to, da je zastaralni rok za umor petindvajset let, je na voljo le še pet let za uvedbo ponovne preiskave.  

Slovenski javnosti ni vseeno, da hočejo državni organi občutljiv primer pomesti pod preprogo. O tem priča tudi dokumentarni film V imenu resnice, ki razgalja nepravilnosti o Blaževi smrti, in si ga je od letošnjega septembra samo na YouTube ogledalo skoraj 26.000 ljudi. (glej spodnji link)  

Če je Republika Slovenija pravna država, je dolžna preiskati primer Blaža Furjana.  

S podpisom peticije se pridružujem Blaževim svojcem v iskanju resnice in pravice!

 

 

Film V imenu resnice: https://www.youtube.com/watch?v=QRBWpJDWls0

Prispevek v Tedniku: https://www.youtube.com/watch?v=qQwjM_Sktr8&t=415s

Prispevek na PlanetTV: https://www.youtube.com/watch?v=vcHl6D4UEcc&t=78s

Spletna stran: www.blazfurjan.net