ZA ZVIŠANJE CENZUSA PRI SUBVENCIONIRANJU OSNOVNOŠOLSKEGA KOSILA

Slovenija, 1.3.2015

ZAKAJ?

Otroci so brez lastne krivde ujeti v brezizhodnost življenjskih situacij ljudi, ki so  izgubili službo, ali še huje, ki so jo obdržali, pa kljub trdemu celodnevnemu delu ne zaslužijo dovolj za pokritje osnovnih življenjskih potreb.

»Otroci so naše največje bogastvo« ne bi smela biti le fraza. Verjamemo, da je šola prostor za učenje, prostor  za pridobivanje znanja za prihodnost. Otrok se mora posvetiti  temu in za to imeti možnost. Šola pa je tudi prostor, kjer otrok pridobiva socialne izkušnje in išče svoje mesto med vrstniki. Ni prav, se morajo nekateri  sklonjenih glav umakniti,  medtem ko njihovi sošolci, prijatelji odkorakajo v šolsko jedilnico, zato ker njihovi starši ne zmorejo, ne znajo, zato, ker daje družba prednost drugim vprašanjem…Verjamemo, da bi s toplim obrokom v šoli rešili marsikatero stisko!

KAKO JE TRENUTNO?

Trenutni cenzus je na 18 % povprečnega mesečnega dohodka na člana družine v lanskem letu., kar v praksi pomeni, če mati samohranilka zasluži mesečno več kot 358 eurov njen otrok  te pravice nima.

PREDLOG?

Zvišanje cenzusa iz  18% na sprejemljivih 36%.

KAJ BI TO POMENILO?  KOLIKO DODATNIH SREDSTEV BI POTREBOVALI?

- zgoraj omenjen otrok bi pridobil pravico do brezplačnega kosila v osnovni šoli če bi njegova mati samohranika mesečno zaslužila manj kot 716 eurov, oziroma če bi v tričlanski družini vsak od  obeh staršev zaslužil manj kot 537 eurov.

- Vsi osnovnošolci iz socialno ogroženih družin bi imeli na voljo poleg malice tudi brezplačen kakovosten topel obrok.

- Koliko? Kot primer dobre prakse: V mestni občini Maribor so v šolskem letu 2013/ 14 kot ena redkih občin v Slo zvišali cenzus na 36% ter tako omogočili cca 700 otrokom brezplačno kosilo skozi celo šolsko leto.  Zato so namenili cca 200.000 eurov. 

 - Za  celotno šolsko leto bi tako poskrbeli za tiste najbolj ranljive člane naše družbe torej otroke iter jim zagotovili kvaliteten, topel obrok in vsa dobrodelna/humanitarna društva, združenja, .....bi se lahko usmerila v ostale socialne transferje ter tako hitreje in bolj učinkovito reševale probleme.  Če bi bila sposobnost vlade za ustvarjanje varnih, socialno zdržnih pogojev svojim državljanom in hkrati gospodarsko uspešnih projektov višja oz. visoka bi bilo  koristnikov te oblike pomoči manj, kar bi posledično pomenilo manjšo obremenitev proračuna.

- Vsa tovrstna pomoč bi bila namenjena direktno otroku ( v obliki prehrane) in šele posredno njegovi družini.

 

NAJ VAM NE BO VSEENO!

Avtor peticije:  http://www.petkazanasmeh.si/

                             https://www.facebook.com/Petka.za.Nasmeh