ZA REDEFINICIJO KAZNIVEGA DEJANJA POSILSTVA IN SPOLNEGA NASILJA

V Kopru je bil posameznik oproščen kaznivega dejanja posilstva, ker je storilec s posiljevanjem začel, ko je žrtev spala, silo pa uporabil šele, ko se je žrtev zbudila. Čeprav ga je žrtev začela odrivati z rokami, on pa ji je z roko prekril usta in jo s silo telesa pod seboj zadržal toliko časa, da je končal spolni odnos, to po mnenju sodišča ni bilo posilstvo. Takšno razsodbo omogoča kazenska zakonodaja, ki posilstvo definira kot dejanje, v katerem storilec žrtev "prisili" v spolni odnos na enega izmed naslednjih dveh načinov:

1. prisili tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo

2. prisili tako, da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril nekaj, kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo

Čeprav je Slovenija ratificirala Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, s katero se je obvezala, da mora biti privolitev v spolna dejanja “dana prostovoljno kot izraz svobodne volje osebe, ocenjene v okviru danih okoliščin”, na ministrstvu za pravosodje obstoječega modela, ki posilstvo definira s prisilo kljub njegovi zastarelosti ne nameravajo spremeniti.

S podpisom peticije se zavzamemo za spremembo Kazenskega zakonika in uveljavitev modela “ne pomeni ne” ali “ja pomeni ja.”

Preprečimo nasilje nad ženskami, kazniva naj so vsa dejanja, ki posegajo v osebno integriteto, proti žrtveni volji in brez njene privolitve!

Več o dogodku na koprskem sodišču: https://www.dnevnik.si/1042856410/slovenija/koper-oproscen-posilstva-ker-je-silo-uporabil-sele-ko-se-je-zrtev-zbudila?fbclid=IwAR1q2gC3IRfnCwAaCJuLifnCQxrbW7vMp3IrV--fYXWWEzMsVtdPxP3sycU