Za občanom prijaznejše umirjanje prometa

Na cesti Vrba - Breznica, v občini Žirovnica, se je po popravilu kanalizacije izvedla tudi rekonstrukcija ceste in z njo naprava za umirjanje prometa – grbina trapezne oblike. Občani se pritožujejo, da je grbina pretirana kljub temu, da peljejo po omejitvi hitrosti. Po meritvah, ki smo jih izvedli s pomočjo strokovnjaka, grbina presega mejne vrednosti priporočene s strani ministrstva. Ne upošteva pa tudi naklona ceste. Zato pozivamo občinsko upravo, da grbino reklamira pri izvajalcu del.

Glede na to, da je grbina nerodno pozicionirana, povzroča povečanje emisij, hrupa in vibracij, je neugodna za kolesarje, tovorna vozila in avtobuse, otežuje delo zimski službi, podaljšuje intervencijski čas reševalnim vozilom predvsem pa uničuje naše avtomobile.

Predlagamo, da se poišče primernejša rešitev za umirjanje prometa, kot jih poznajo v drugih občinah.

 

IMG_20170424_1831012.jpg

IMG_20170424_1838283.jpg

 

Primerjava uspešnosti ukrepov za umirjanje prometa

Naprave in ukrepi za umirjanje prometa

 

FB stran NSi Žirovnice: @nsizirovnica