»ZA« NEPOSREDEN PRENOS SEJ LJUBLJANSKEGA MESTNEGA SVETA

V javnem interesu Ljubljančanov je, da se seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana predvajajo v neposrednem prenosu preko spleta in/ali lokalnih televizijskih postaj, saj imamo pravico vedeti, kako seje Mestnega sveta vodi župan, kako glasujejo od ljudstva izvoljeni mestni svetniki in čigave interese zastopajo.

Pobudniki te peticije menimo, da je za uresničitev javnega interesa potrebno zagotoviti objektivno informiranje meščanov glede sprejetih odločitev Mestnega sveta Ljubljana.

Nedvomno velja, da pravico do informiranja zagotavljajo predvsem:

-  Ustava Republike Slovenije;

-  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;

-  Statut MOL in druge sprejete pravne norme.

Pobudniki peticije smo prepričani, da je obstoječe informiranje o delovanju Mestne občine Ljubljana in Mestnega sveta (preko medijev in sporočil za javnost) nezadostno.  Zato se zavzemamo za NEPOSREDNE PRENOSE SEJ MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA.

Le s pomočjo neposrednih prenosov bomo Ljubljančanom zagotovili objektivnejšo sliko o delovanju Mestnega sveta in o ostalih pomembnih informacijah. Le na ta način bo mogoče zagotoviti neposredne in takojšnje informacije glede sprejetih odločitev o porabi proračunskega denarja, o vodenju sej in o glasovanjih ter informacije o številnih kritikah in pobudah opozicijskih in pozicijskih svetnikov, ki so velikokrat prezrte.

Podpisniki te peticije od župana in mestnih svetnikov Mestne občine Ljubljana zahtevamo:

  1. Neposreden prenos vseh sej Mestnega sveta, razen tistih točk dnevnega reda, ki so zaupne narave.
  2. Zagotovitev sredstev (če so potrebna) v proračunu MOL za nemoteno delovanje javnega predvajanja sej.
  3. Predvajanje sej na lokalnem kanalu in preko spletne strani ljubljana.si.
  4. Javno dostopnost podatkov o glasovanju posameznega svetnika.

Prispevajte svoj glas ZA peticijo - ker IMAMO PRAVICO VEDETI!

 

Občine, ki imajo urejene neposredne prenose sej:

CERKNICA, DORNAVA, GORNJA RADGONA, HRASTNIK, IZOLA, KOČEVJE, LOGATEC, MARKOVCI, MEŽICA, NAKLO, PIRAN, PODVELKA, PREVALJE, RAVNE NA KOROŠKEM, SLOVENSKE KONJICE, TRBOVLJE, TREBNJE, TRŽIČ IN VELENJE.

http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/Snemanje_sej_OS_01.pdf


SVETNIŠKI KLUB NSI LJUBLJANA    Stopite v stik z avtorjem peticije