Za izgradnjo obvoznice v okviru 3 razvojne osi v Občini Dravograd

CID za obvoznico

O civilni iniciativi

Civilna iniciativa Dravograd za obvoznico je bila ustanovljena junija 2019 z namenom aktivnega sodelovanja v procesu izgradnje obvoznice, ki je za Dravograd, njegove prebivalce in obiskovalce – nujna. Civilna iniciativa se zavzema za rešitev, ki bo finančno sprejemljiva, občanom prijazna in dolgoročno vzdržna. Pri tem je ključna umestitev obvoznice v prostor na način, da bo Dravograd razbremenila tranzitnega prometa in omogočila oživitev starega trškega jedra. Vodenje civilne iniciative je prevzel tričlanski odbor: Rok Kotnik, vodja odbora, ter člana odbora Jure Ladra in Andrej Vožič, ki je bil izbran na ustanovnem sestanku CI. Strokovno podporo CID za obvoznico zagotavljajo še: Milan Prša, univ. dipl. inž. grad.

Obrazložitev okoliščin

Med ključnimi razlogi za ustanovitev CID za obvoznico so:

- Naraščanje prometne obremenitve Trga 4. julija,  Mariborske ceste in Meže: Podatki kažejo na trend povečevanja števila vozil skozi trg v zadnjih desetih letih. Dnevno se po podatkih prikazovalnika hitrosti Viasis (Intermatic d.o.o., 2019) v eno smer skozi jedro Dravograda pelje povprečno 2.943 vozil. Prometno poročilo za leto 2016 kaže, da se skozi trg povprečno dnevno pelje vsaj 343 težkih tovornih vozil, kar pomeni vsake 4 minute trg prevozi vsaj eno težko tovorno vozilo. Ob prometnih konicah na delovne dneve so kolone čez celotno mestno jedro na vseh treh vpadnicah in je praktično promet v Dravogradu popolnoma ohromljen.

- Neugodni demografski trendi: Občina je po podatkih iz zaključnega računa 2018 zabeležila negativen naravni in selitveni prirast, ki je znašal -3,2 na 1000 prebivalcev. Indeks staranja prebivalstva je višji od vrednosti glede na celotno državo, prav tako je povprečna starost v občini 43,6 leta, v državi pa ta znaša 42,9 leta.

- Zapuščenost trškega jedra: Dravograd je bil kot trg omenjen že leta 1185. Občani smo lahko ponosni na kulturno dediščino kraja. Hkrati je naša odgovornost, da trg ohranjamo, urejamo in omogočamo priložnosti za razmah živahnih vsebin. Glede na spletno stran občine pa se Dravograd sooča s problemom zapuščanja trškega jedra. 

- Kot investicijski multiplikator ima investicija v izgradnjo obvoznice zaradi svoje velikosti potencial, da pozitivno vpliva na izboljšanje trendov za življenje in ustvarjanje ljudi v Dravogradu in širše v regiji.

Aktivnosti, ki jih napovedujemo:

- Čezmejno sodelovanje s civilno iniciativo v avstrijskem Labotu, kjer se soočajo se s podobnimi izzivi.

- Osveščanje javnosti o dogajanju v povezavi z izgradnjo obvoznice – organizacija okroglih miz.

- Varovanje interesov občanov v odnosu do odločevalcev.

- Vključitev CID za obvoznico v koordinacijski odbor za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško.

Zahteve:

Občani Dravograda se zavzemamo za takojšnjo izgradnjo obvoznice mimo Dravograda, ki se bo gradila v okviru 3 razvojne osi z varovanjem bivalnega in naravnega okolja ter ohranitvijo mestnega jedra Dravograda. Trg, ki predstavlja zgodovinsko in kulturno dediščino Dravograda, tako zaradi težke obremenitve in večkrat neprilagojene hitrosti postaja nevaren, onesnažen in nepretočen. S tem je odbijajoč tako za občane, kot tudi za njihove družbene dejavnosti. Glede na to, da se državno prostorski načrt, prekinjen po javni razgrnitvi leta 2012, in za to območje nadaljuje s 15.10.2018 , in po opravljenih analizah ter primerjavi scenarijev, pokaže, da je najbolj primeren scenarij 13, ki vključuje dvopasovno obvozno cesto. Podjetje Lineal d.o.o. je že podalo osnutek projekta in je občina v pridobivanju evropskih sredstev za projektiranje, zahtevamo, da bo projekt stekel bolj tekoče. Pričakujemo, 

- preučitev dodatnih variant, ki naj bodo prijaznejše do okolja

- da se bo DPN sprejel do konca leta 2020, 

- da bo nato v letu 2021 pripravljen projekt za  celotno obvoznico,

- da se vključi v projekt, kot investitor DARS d.d., 

- da se  nato čimprej zaključi finančno konstrukcijo za ta del 3 razvojne osi,

- da se prednostno zgradi obvoznico v Dravogradu glede na ostalo traso Slovenj Gradec jug – Otiški vrh – Holmec, zaradi nujnosti razbremenitve Dravograda.

Moto Civilne iniciative Dravograd Za obvoznico je:

-Zgradimo obvoznico zdaj

-Varujmo okolje

-Ohranimo Dravograd

Naš predlog in predlog Lineal:

98A6DEA8-0CC2-4A80-8445-127D6616753D.jpeg

Kontaktna oseba: ROK KOTNIK, zaobvoznico @ gmail.com

Vaši osebni podatki bodo uporabljeni zgolj za potrebe delovanja CID za obvoznico v skladu z uredbo GDPR.


Civilna iniciativa Dravograd za obvoznico! CID za obvoznico!    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom dovolim Civilna iniciativa Dravograd za obvoznico! CID za obvoznico!, da moj podpis izroči tistim, ki so pooblaščeni za to zadevo.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.

Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...