Za izboljšanje prometne povezave Bele krajine

Za začetek gradnje 3. razvojne osi Novo mesto - Črnomelj/Metlika/Semič (predor pod Gorjanci) v letu 2015 in s tem izboljšanje prometne povezave Bele krajine z notranjostjo države!

Po neuradnih informacijah, ki krožijo v medijih, naj bi se začetek gradnje prestavil na leto 2029, kar je za prebivalce Bele krajine nesprejemljivo.

V programskem obdobju 2014-2020 ima Slovenija na razpolago 3,255 miljarde evrov sredstev, ki so med drugimi namenjena tudi razvoju infrastrukture. Celotni Sloveniji bo za področje izgradnje okoljske in prometne infrastrukture ter področje trajnostne rabe energije na voljo 1,055 milijarde evrov. VIR

Zahtevamo, da pristojni takoj pričnejo s postopki za pridobitev sredstev, za pričetek gradnje 3. razvojne osi, odsek Novo mesto - Črnomelj/Metlika/Semič v letu 2015!

 

Dokumentacija:

1.) Državni prostorski načrt za državno cesto od AC A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline - sprejet dokument, (December 2012)

http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/36_pov_jav_splet.pdf

2.) Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Maline do MM prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug - seznanitev javnosti s spremenjenimi rešitvami, (December 2014)

http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/36_pov_jav_Maline_Metlika_Crnomelj.pdf

3.) Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Črnomelj jug do MM prehoda Vinica - Sklep o začetku priprave, (Junij 2009)

http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/Crnomelj-MMP%20Vinica_sklep.pdf

 


Razno:

1.) Direkcija Republike Slovenije za ceste - vizualna informativna predstavitev tras

http://www.cesteinpromet.si/?regija=jugovzhodna-slovenija

2.) Prispevek RTVSLO o stanju v Beli Krajini - Bela krajina - tako blizu, a tako daleč

http://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik-prispevki/174284604