Vsak dan 8. marec

Osmega marca »praznujemo« ekonomsko, politično, socialno enakost ter pretekle in sedanje boje in dosežke žensk. Naša izjava je opomin, da smo še vedno daleč od dejanske enakosti. Obeleževanje mednarodnega dneva žensk je priložnost za osvetlitev in razmislek o položaju vseh žensk v svetu; je simbol nadaljevanja boja za enakost, enake možnosti in pravice žensk ne glede na njihov socialni položaj, etnično, rasno, versko pripadnost, spolno usmerjenost in/ali spolno identiteto.

Obstoječe družbene norme in vrednote v Sloveniji pomembno vplivajo na (ne)razumevanje družbenih manjšin in pluralnosti.  Neenaka družbena razmerja moči med osebami vseh spolov se izražajo v vsakodnevnih seksizmih, usmerjenih proti ženskam in osebam z manjšinskimi spolnimi identitetami. Med nami živijo posameznice, ki jim družba ne priznava pravic ter jih s tem postavlja v ekonomsko in socialno neenakopraven položaj.

Plačne in dohodkovne neenakosti, nesorazmerne obremenjenosti s skrbstvenim delom, problematičnega javnega in medijskega diskurza o spolih, vse večjega pritiska na že priborjene pravice do odločanja o svojem telesu in na integriteto posameznic, nepriznavanja pravic skupin, ki se ne istovetijo z binarno spolno delitvijo, napadi na pravice LGBT+ skupnosti, retradicionalizacije in naraščajočega konservativizma, sovražnosti in rasizma ne bomo odpravile_i v enem dnevu.

8. marec ne pozna koledarja in zemljevida. Vsak dan je 8. marec, povsod je 8. marec!
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )