Ucitelji zahtevamo svojo avtonomijo

http://www.kidsmathclub.com/Images/Teacher.jpg

 

POZIV UČITELJEV SLOVENSKI VLADI

­
Učitelji
smo resno zaskrbljeni nad trenutnimi razmerami v izobraževanju, ki so posledica politike Ministrstva za šolstvo in šport. Ministrstvo uvaja spremembe šolskega sistema brez ustreznega dialoga s strokovnjaki in ne posluša pripomb učiteljev, zato javno izražamo svoje nasprotovanje takemu ravnanju.

 

Nasprotujemo:

  1. sistematičnemu kratenju naše strokovne avtonomije, ki jo ministrstvo podpira samo deklarativno, brez odraza v konkretnih dejanjih;
  2. varčevanju na račun izobraževanja, zaradi katerega ne smemo izbrati za naše učence sodobnejšega in primernejšega učnega gradiva;
  3. spremembam Pravilnika o potrjevanju učbenikov, ki omogoča politiki vmešavanje v področja, o katerih bi morala razpravljati in odločati pedagoška stroka;
  4. določbam Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, zaradi katerih v naše strokovne odločitve o uporabi delovnih zvezkov pri pouku posegajo starši;
  5. razmeram, v katerih smo prisiljeni fotokopirati delovne liste, ki po našem mnenju ne morejo nadomestiti kakovostnih obstoječih učnih gradiv;
  6. mnenju ministrstva, da učitelji nismo sposobni med obstoječimi učnimi gradivi izbrati tistih, ki so kakovostna;
  7. stanju, v katerem so slovenski učenci in učitelji zaradi sedanjega sistema oskrbe z učnim gradivom bistveno na slabšem kot učenci in učitelji v primerljivih evropskih državah.

Slovensko vlado pozivamo, da:

  1. povrne učiteljem strokovno avtonomijo pri odločanju o izbiri učnega gradiva;
  2. prepreči nadaljnjo erozijo strokovnosti, transparentnosti in pluralnosti na izobraževalnem področju ter vzpostavi stanje, primerljivo s stanjem v razvitih evropskih državah;
  3. zagotovi sredstva za brezplačna učna gradiva (učbenike in delovne zvezke) za vse učence.

 

Cilj naše peticije je, da skupaj jasno in glasno pokažemo odgovornim osebam na ministrstvu, da nas je veliko, ki se ne strinjamo z njihovimi odločitvami. Skupaj smo glasnejši. Podpišite peticijo in oddajte svoj glas.

Vabimo vas tudi, da spremljate facebook stran: http://www.facebook.com/brezplacna.sola .

 

Zahvaljujemo se vam za vaš glas in vas lepo pozdravljamo.