Sprejetje ukrepov za odpravo prekarnosti

PETICIJA ZA TAKOJŠNJO ODPRAVO PREKARNOSTI

Pomembno je, da se pri tem upošteva zaveze podane v koalicijskem sporazumu in da politična agenda vključuje:

  1. Pripravo nacionalne strategije in politike za odpravo prekarnosti,
  2. Pripravo kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za odpravo prekarnosti,
  3. Realizacijo koalicijske zaveze za zmanjšanje in odpravo prekarnosti s poudarkom na vzpostavitvi vladnega telesa za zmanjšanje in odpravo prekariata.  

Spodaj popisani vlado pozivamo, da naredi konkretne korake za zmanjšanje in odpravo prekarnosti.

 

Naša VIZIJA je:

  • Ozavestiti prebivalce Slovenije, da je prekarnost rak rana trga dela in osnovne socialno ekonomske varnosti. Da pa ni logična ali nenadomestljiva.
  • Utrditi zavedanje, da smo kot družba odgovorni za trajnostni razvoj države, ki predvideva skrb za naravne vire in vzdrževanje učinkovite, odgovorne družbeno-pravne ureditve,
  • Utrditi zavedanje, da lahko do uspešne odprave prekarnosti pridemo samo ob kontinuiranem in intenzivnem sodelovanju vseh deležnikov. Ključ do skupnega cilja sta prevzemanje odgovornosti in pripravljenost za sodelovanje.
  • Prispevati k družbi, v kateri so zagotovljeni varnost in dobri pogoji za delo zaposlenih, pravično plačilo in prosti čas, ki ga lahko ljudje namenjajo družini, prijateljem in sebi.    

PRISTOPITE K INICIATIVI, PODPIŠITE PETICIJO.

 

Odgovori na 5 ključnih vprašanj:

1. Zakaj je peticija pomembna sedaj?

Zaradi razvoja prekarnih oblik zaposlovanja dobivajo ljudje čedalje slabše plačana in čedalje manj gotova dela, ob tem pa je v čedalje slabšem in manj gotovem položaju tudi država. Breme zdravstvenih in pokojninskih zavarovanj se prenaša na posameznika, kar nas sili v prihodnost, v kateri bosta revščina in socialna izključenost starejših postali norma. Ob vsem pa se prekarnost zelo pogosto prikazuje kot stvar svobodne izbire, kar kaže na osnovno nerazumevanje problema.

Gospodarske in družbene okoliščine narekujejo, da razmislek in pripravo na razvoj družbe naredimo v tem trenutku. Potrebno se je pripraviti na ohlajanje in družbo utrditi, da bo Slovenija iz naslednjega gospodarskega zastoja izšla pripravljena in močnejša. K temu nas vzpodbuja prazni tek po koncu prejšnje recesije. Da bi tokrat ravnali ustrezneje, moramo z ukrepi začeti takoj.

Preberite intervju s profesorjem makroekonomije, dr. Jožetom P. Damijanom.

 

2. Zakaj je vaša podpora ključna?

Naš cilj je do 28. novembra, ko bomo zbiranje podpore sklenili, zbrati 5.000 podpisov in jih predati predsedniku Državnega zbora. Skupaj z jasnim medijskim sporočilom, da je potrebno zaveze, ki jih je koalicija podala v koalicijski pogodbi, spoštovati. Pomembno je, da se v tej točki združimo člani civilne družbe, stroke in nevladnega sektorja.

Oglejte si mnenje Zorana Predina in Janija Kovačiča.

 

3. Kam nas bo pripeljala prekarnost?

Prekarnost ima negativne socialne in ekonomske posledice za vse družbene deležnike. Zaradi nje se povečujeta revščina in izključenost državljanov, zadolženost socialne države in nekonkurenčnost tistih podjetij, ki delujejo po načelih trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.

Brez ustrezne zaščite dela bodo na slabšem tako redno zaposleni, tisti, ki zaposlitev za nedoločen čas imajo, kot študentje in upokojenci. Rast števila prekarcev ima že sedaj negativen vpliv na osnovne standarde in normative dela. Da bi ne izgubili redne zaposlitve, boste prisiljeni v odrekanje pravicam, ki se vam v tem trenutku zdijo normalne. Prekarnost bo zaradi dinamike same vplivala na vse sisteme socialne države. Na višino pokojnin in na možnost brezplačnega študija. Diplomanti pa bodo obsojeni na delo v njej, ker bodo varnejša mesta zasedali njihovi starejši in izkušenejši kolegi.

Oglejte si pogled Metke Bahlen, vodje zavoda BOB.

 

4. Kaj je sprejela koalicija s koalicijsko pogodbo?

Koalicija je v koalicijski pogodbi prekarnost opredelila v petih konkretnih točkah. Predpostavila je, da bo ustanovljen urad, ki se bo s prekarnostjo srečeval na sistemski ravni (ki bo usklajeval in sinhroniziral ukrepe in nadziral njihovo uresničevanje) in da bodo oblikovani konkretni ukrepi, ki se bodo soočali z odpravo posameznih vrst prekarnega dela (dostop do pogodbe je mogoč na tej povezavi, o prekarnosti pa dokument govori na strani 10 in 11).

Preberite, kako na soočenje s prekarnostjo gleda predsednik vlade Marjan Šarec.

 

5. Kaj bomo naredili s peticijo po 28. novembru?

Ob zaključku peticije, bomo o zahtevah civilne družbe obvestili medije in Državni zbor. S tem bomo deležnike, ki so odgovorni za razvoj konkretnih politik, opozorili, da javnost od njih pričakuje urejanje področja, ki ga vlade do sedaj niso prepoznale kot družbeno pomembnega. Trenutno je v eni od oblik prekarnosti 35 odstotkov oziroma 320.000 delovno aktivnih prebivalk in prebivalcev Slovenije. Ob danih trendih in morebitni recesiji pa se bo, če se ne sprejme premišljenih ukrepov, delež približal 50 odstotkom.

Preberite intervju z dr. Guyem Standingom, ključnim svetovnim analitikom prekariata.  

Upravni odbor peticije Sprejetje ukrepov za odpravo prekarnosti  

PRISTOPITE K INICIATIVI, PODPIŠITE PETICIJO.

 

 

V stik z nami lahko stopite na:       


Črt Poglajen (Spletni portal: Skozi oči prekariata)    Stopite v stik z avtorjem peticije