Omogočimo učencem brezplačno osnovno šolanje

Komentarji

#1

... se strinjam z napisanim.

Manca Vertačnik (Ljubljana, 2023-03-17)

#3

Se strinjam z brezplačno oš

Lidija Gračan (Poljčane , 2023-03-19)

#5

Ker želimo brezplačno šolo za vse otroke

Teja Pirš (Hruševo 56, 2023-03-19)

#13

Strinjam se da si sleherni otrok zasluži brezplačno šolanje brezplačen skrbi in da so vse šolske dejavnosti izleti šole v naravi šolske potrebščine.... brezplačne da starši nimajo stroškov.
Z brezplačnimi šolskimi potrebščinami bi v šoli bili vsi enaki ne bi prišlo do razlik v statusu kdo ma več in kdo skoraj nič.
Nekateri si ne morejo-mo privoščit trendovskih stvari in potem so otroci takoj zaznamovani za vse življenje.

Stanka Hercog (Voličina, 2023-03-19)

#15

Peticijo podpisujem, ker je prav, da imajo vsi otroci enake možnosti.

Anita Krajnc (Maribor, 2023-03-19)

#17

Sem samohranilka in nemorem placati

Anita Nikolova (Kranj, 2023-03-19)

#18

je tako prav.

Martina Horvat (Mačkovci, 2023-03-19)

#25

Se zavzemam za enake možnosti vsem otrokom, tako tudi tistim, ki zaradi finančnih stisk svojemu otroku ne morejo zagotoviti toplega obroka, interes.dejavnosti ali šole v naravi ipd.

Dijana Dijana (Ljubljana, 2023-03-19)

#27

Se mi zdi, da je tako prav

Mateja Remec (Brezovica, 2023-03-19)

#34

Se zavzema za enakopravnost vseh.

Jasmina Gregorčič (Uršna sela, 2023-03-20)

#44

Ker si vsi otroci zaslužijo enake možnosti.

Tjaša Ohojak (Most na Soči, 2023-03-20)

#48

Se strinjam s predlogom.

Tadej Slamek (ŠOŠTANJ, 2023-03-20)

#50

Želim, da imajo vsi otroci enak dostop do izobraževanja, potrebščin in dejavnosti, ki krepijo njihovo znanje ter vključenost.

Matjaž Šircelj (Kisovec, 2023-03-20)

#51

mislim, da je potrebno tudi na tak način opozoriti na neenakosti, ki se dogajajo v družbi

Klemen banko (Crnuce, 2023-03-20)

#58

Se strinjam z navedenimi razlogi, zakaj bi bilo brezplačno šolstvo koristno.

Katja Bukovšek (Škofja Loka, 2023-03-20)

#59

... Ker javna šola ni brezplačna, tako kot bi morala biti. Tudi delovni zvezki in šolske potrebščine bi morali biti brezplačni. Prav tako vse šole v naravi, izleti in druge dejavnosti. In brezplačne malice ter kosila za vse otroke.

Nataša Nikolić (Selnica+ob+Dravi, 2023-03-20)

#60

Ima svoj namen.

Saša Komerički (Ljubljana, 2023-03-20)

#63

Strinjam se s pobudnikom peticije, da bi moralo biti šolanje otrok brezplačno. Izobrazba je elementarna pravica.

Milena Spremo (Domžale, 2023-03-20)

#67

se strinjam z navedenim

KAtja Pustotnik (Domžale, 2023-03-20)

#69

Želim da se vsem učencem omogoči brezplačno osnovno šolanje in zabriše socialne razlike.

Jagoda Horvat (LJUBLJANA, 2023-03-20)

#70

tisti, ki delamo za minimalno plačo ob vseh življenskih stroških težko plačujemo šolo v naravi 160 EUR in šolske potrebščine 200 EUR.

Marko Rihar (Litija, 2023-03-20)

#73

Tudi vojaku ali policistu ni treba plačati hrane, oblačil in orožja.

Ivan Ravnik (Tržič, 2023-03-20)

#75

Želim enake možnosti izobraževanja za vse slovenske otroke

Eva Macun (Rateče, 2023-03-20)

#81

Vsem otrokom je treba omogočiti enak start, vsaj kar zadeva šolanje in izobraževanje.

Maca Švabić (Ljubljana, 2023-03-20)

#89

Brezplačna osnovna šola je ustavna pravica naših otrok.

Janez Ilnikar (Ljubljana, 2023-03-20)

#94

Peticijo podpisujem, ker se strinjam s predlagatelji, da solsko okolje vse bolj poglablja neenakost.

Nevenka Granda (Šmarješke Toplice, 2023-03-20)

#100

imajo vsi otroci tega sveta pravico do brezplačnega solanja.

ivana leban (trzin, 2023-03-20)

#103

Ker sem del organizacijeki se bori za brezplacno solstvo. In ker mislim, da bi morali vsi otroci imeti pravico do brezplacnega solstva in prehrane. Zakaj bi kdorkoli moral biti prikrajsan in posledicno socialno izoliran.
Vpliv je zelo mocen na otroka, v psihicnem pomenu.

Dejan Vučić (Ljubljana , 2023-03-20)

#111

Poznam družine, ki otroku zaradi nizkih prihodkov ne morajo privoščiti enakih programov v šoli, ki so jih deležni otrokovi sovrstniki.

Nina Balent (Ljubljana, 2023-03-20)

#112

Peticijo podpisujem, ker se strinjam, da bi moralo biti osnovno šolstvo brezplačno.

Aleksander Kovač (Ljubljana, 2023-03-20)

#116

Se strinjam z napisanim in je pomembno, da imajo otroci pri osnovnem izobraževanju enake možnosti neodvisno od premoženjskega statusa.

Katja Bezjak Draskovic (Ljubljana, 2023-03-20)

#120

Peticijo podpisujem, ker se strinjam z opažanji ZPM. Neenakost med otroci spodbuja tudi medvrstniško nasilje v šoli, ki je prav tako tabu v javnosti.

Majda Travnik Vode (Višnja Gora, 2023-03-20)

#125

Tudi sama opažam, da osnovne šole s svojimi dejavnostmi, npr. doplačevanje rednih ur športne vzgoje, organizacijo šole v naravi v komercialnih hotelih, organizacijo nadstandardnih taborov ipd, spodbujajo razslojevanje šoloobveznih otrok.

ANJA URBANC (LJUBLJANA, 2023-03-20)

#126

Bi morala država že sama po sebi vedeti, da mora biti šolstvo brezplačno.

Damjan Franz Lu (Ljubljana, 2023-03-20)

#127

Je to nujno potrebno za zmanjševanje razlik med učenci in razbremeniti starše plačevanja dejavnosti, ki jih ima šola zato da dviguje svoj ugled.

Klemen Kovačič (Kočevje, 2023-03-20)

#135

Šolski prostor bi moral biti predvsem varen prostor doživetij, učenja, raziskovanja, domišljije, gradnja dobrih medčloveških odnosov, spoštovanja različnosti, drugačnosti, učenja komunikacije in reševanja konfliktov, razumevanja čustev itd. Kar pa v tem šolskem sistemu nikoli ni bil. Devetletka je to še poslabšala in za to ni še nihče odgovarjal.

Barbara Rakun (Ljubljana, 2023-03-20)

#139

I
Izobraževanje in šolanje je vse bolj tržna dejavnost, resnično izobraževanje pa privilegij bogatih.

Ksenija Žmavc (Ljubljana, 2023-03-20)

#154

se razslojevanje ne sme kazati ze v času šolanja in še posebno ne v primarnem in sekundarnem šolstvu.

Mitja Pirc (Novo mesto, 2023-03-20)

#161

Se strinjam, da je osnovno šolanje v celoti brezplačno za vse.

Leon Bedrač (Šenčur, 2023-03-20)

#162

Neenakost pri osnovni, obvezni izobrazbi otrok je nesprejemljiva, nedopustna.

Darinka Hrastar (Koper, 2023-03-20)

#168

Podpiram pravico do brezplačnega osnovnega šolanja.

Nina Rihar (Ljubljana, 2023-03-20)

#177

Vsi učenci naj imajo enake pogoje v šoli, sem proti socialnim razlikam otrok

Marko Brancelj (Ljubljana, 2023-03-20)

#181

Vsi otroci bi morali imeti enake možnosti dostopa do obveznih vsebin in prehrane v osnovnih šolah. S tem bi se med drugim dejansko izognili vsaj navideznemu etiketiranju in ožigosanju otrok iz socialno in ekonomsko šibkih družin in pripomogli k bolj enakopravnemu pridobivanju znanja.

Boštjan Rigelnik (Slovenj Gradec, 2023-03-20)

#182

Poleg problemov, ki jih naslavlja ta peticija, so sicer prisotni v okviru osnovnošolskega izobraževanja še številni drugi, na katere država v preteklosti ni polagala pravega poudarka. To je danes jasno.
Kvaliteto OŠ izobraževanje je treba nujno dvigniti.
Nikakor le ocene, zagotavlja naj se ZNANJE - v šolah, kot obveznost učiteljev, ne pa staršev oz. skrbnikov, ki so skupaj z otroci potisnjeni v nekakšno divjo tekmo.

Igor Luzar (Ljubljana, 2023-03-20)

#183

se strinjam s predlogom

matjaz vrhovnik (ljubljana, 2023-03-20)

#185

Sem za brezplacno solanje in enake pravice

Sabina Šehić (Straža, 2023-03-20)

#189

Petpicijo podpisujem zato, da se preneha stigmatiziranje revnih otrok.

Alenka Čretnik Leder (ŠKOFJA LOKA, 2023-03-20)

#191

ker si otroci zasluzijo solanje tudi ce zanj nimajo denarja.

Tobia Dobravec (Idrija, 2023-03-20)

#197

Podpiram predlog, ker bi to že moralo biti osnovi zagotovljeno. Prav tako bo manj neenakosti med otroki in obremenitve za družine, ki si že tako težko pridejo skozi mesec.

Nina Selišek (Ptuj, 2023-03-20)Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...