prepoved SAZAS -a pregon vpletenih, tudi pravnikov kateri delujejo na arhaičen način

SAZAS !
Vsi vemo, da  to kar se dogaja ni v redu, da ni transparentnosti,sredstva katera  se  nakazujejo pristajajo na  neznanih naslovih, Avtorji moramo plačevati članarino 150 evrov to je po njihovem ceniku da bi nekateri dobili kakih 30 evrov tako imenovanega avtorskega honborarja.

Gostinci kateri so vedno ( iz zgodovine je znano da so  bile nekoč terase hotelov, kavarne, razni bari opremljeni z živo glasbo ) tudi glasbenike zaposlovali tega ne morejo več ker  SAZAS pokasira prevelike zneske kar lahko znese znatno več kot v naših razmerah in sSlovenskem standardu  lahko pokasira glasbenik za izvajanje programa.

Res je da glasbeniki uporabljamo  avtorska dela, vendar je tako, živa izvedba neke skladbe je promocija , enako kot dokument, imenovan  AUDIO ali digitalni AUDIO posnetek kateri predvsem   rabi za promocijo kar pa rezultira, je  dobro obiskan  koncert, izvirnega avtorja, kateri poplača  avtorje in vse ostale stroške. Enako kot bi arhitekti začeli pobirati avtorske  honorarje iz naslova pravic nanašajoč se na omenjene pravice.

Založbe, Managerji  tako reprodukcijskih kot avtorskih glasbenikov, pa  imajo zopet  hude stroške in  administrativne  prepreke.

Za to je SAZAS ne potreben ker ustanove za  izvajanje  teh  aktivnosti že obstajajo, ni pa pravično.

O tem sem obveščal SAZAS  prav za prav  o tej problematiki najmanj 10 let, a  njihov predsednik ni želel niti slišati o tem  in se je raje smejal iz mene in iz vseh prizadetih.

Posledica vsega tega pa je:
Na terasah , hotelov,  v Kavarnah , na raznih otvoritvah vsega mogočega, na raznih slavjih naj gre za  lokalna ali širše in podobno ni več glasbe, ni več živih glasbenikov, še diskoteke počasi zapirajo svoja vrata.

Slovenija se  ovija v tišino in molk.

Namesto da biuredili zadevo da je volk sit in koza cela, že id  nastanka peticije in od takrat ko sem začel  opozarjati in jokati kaj se nam glasbenikom dogaja, ne le glasbenikom, tudi gostincem, obrtnikom,raznim humanitarnim društvom, Gasilcem in podobnim, se niti zmenili niso, tajnica pa ko sem poklical me je arogantno zavrnila tudi na  e. pošto ali na pisma niso odgovarjali.

Zakaj ne bom komentiral, molk pove več kakor 1000 besed.

Peticija je namenjena , ne le spremembi zakona, pač pa tudi preprečevanu škodljivega efekta na vse državne subjekte kakor tudi ostale  člene kateri tvorijo našo državo kot celoto na tem področju.

Je pa jasno da je  z vsem tem  prišlo do hudih kršitev  čovekovih pravic, katere pa močno občutimo mnogi.


Namesto ustvarjanja blagostanja,  namesto da Slovenija blesti  v vsej svoji lepoti, tudi v zvočni, je  zavita v molk, kateri je posledica totalitarizma katerega izvaja  se ve kdo.

Tako izstopa le revščina  veliko ljudi je  na spodnjem pragu preživetja.

To so le temeljni razlogi , zakaj peticija proti SAZAS-u

Sicer pa pravica, kljub temu da je slepa, pa v temi zelo dobro vidi.

V tej zgodbi sem pa dobil vlogo hlapca Jerneja kateri se je boril za svoje pravice in simbolizira naš, Slovenski narod, kar pa je  veliki slovenski književnik Ivan Cankar zelo  lepo in nadzorno  prikazal tedanje in današnje  razmere z likom. hlapca Jerneja.
Žal nas je velika večina pristala na klancu siromakov.
Želja nas vseh pa je da se klanec siromakov spremeni v človeka dostojen prostor  življenja, kjer ne bo prostora za razne vrste zatiranja.

Tako me čaka vrsta sodnih obravnav in pričakujem, da bodo sodišča spoznala našo nedolžnost, zatiranost in resnico katera je popolnoma drugačna kot jo  pišejo v obtožnicah zoper mene možje iz SAZAS-a

Žal  že 20 let nisem ene dobre besede slišal o SAZASu niti o  zadnjem Predsedniku.
Dokumentacije o tem je   pa   zelo veliko.

Lep pozdrav vsem podpisni-cam / kom, kakor tudi vsem ki me podpirate  v prizadevanjih in vseh akcijah,  z željo na najboljši jutri katerega bomo samo mi lahko ustvarili in nihče drug.

Boris Odreitz ! 

ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE sprejeto dne

22:22:00, 26. 07. 2007

Se nanašajo na naslednje :

Pobirajo denarna sredstva vsem nekomercialnim tako ustanovam, katere podajajo,oziroma podarjajo, svoja avtorska dela popolnoma  entuziastično, na neprofitnih  prireditvah.Večini avtorjev honorarjev, sploh ne izplačujejo. Raznim obrtnikom nalagajo nerazumne in nesmiselne  zneske računov za plačilo kateri so ravno pohlepni.Posamezniki v tej paradržavni ustanovi katera dejansko deluje v popolnem nasprotju z zakonodajo republike Slovenije.SAZAS je društvo, tako je tudi registriran in nikakor ni državna ustanova,katera bi lahko počela to, kar počne, še najmanj pa na tak način. Prav tako iz naslova osnovnih človekovih pravic, katere  zagotavljajo pravico do svobodnega izražanja nam te pravice kršijo tako,da pobirajo pristojbine zgoraj omenjenim.

Vsi zločinci  kateri so tako ali drugače vpleteni v  zločinsko mrežo SAZAS , svojim simpatizerjem kateri pa niso po nobenih kriterijih usposobljeni za ugotavljanje ali izvajanje  zaščite avtorskih pravic ( to počno na prav arhaičen salomonski način brez moralne -etične podlage ) ali izvajanje tako plačil in tudi izplačil avtorskih honorarjev.

VEČINA SREDSTEV PRIHAJA V NEPRAVE ROKE,NA TA NAČIN SE VZPODBUJAJO ONESNAŽEVALCI ZVOČNEGA IN DUHOVNEGA PROSTORA KATERIH POČETJE JE PRAV TAKO KRIMINIRANO.

To so temeljni razlogi za podpis peticije, prepovedi delovanja  zločinske ustanove SAZAS.

Zaradi ubijalskih zneskov katere zahtevajo od obrtnikov in gostincev.  SAZAS je kriminalna družba za manipuliranje z  najranljivejšo vejo gospodarstva pomeni "zaslužijo" več kot pa obrtniki in gostinci  sami.KJE SO TA SREDSTVA ? ! Njihovi pobrani zneski so višji od potreb za posodobitev  delovnih okolij in pripomočkov za izvajanje dejavnosti raznih obrtnikov kakor tudi glasbenikov reproduktivcev ali pa produktivcev v nekomercijalnih branžah.

Pri SAZASu bi morali glasbeniki in gostinci doseči to da bi bila glasba v živo zaželjena in ne za gostince obremenjujoča, tako, da bi bili gostinci, ki prirejajo nastope VŽIVO oproščeni plačila SAZAS u. Za tiste gostince ki pa predvajajo glasbo iz CDjev ali PCjev pa se lahko dajatev ustrezno poveča. Potrebno bi bilo tako pobudo predstaviti ZSVGS.(zvezi sindikatov vseh glasbenikov Slovenije. Dogaja se namreč da mora gostinec plačati SAZASu več, kot je glasbenikov honorar.

pravni parametri za sklic grobo kršenih pravnih parametrov iz ustave republike Slovenije:

Po ustavi poznamo naslednje politične pravice in svoboščine:

svoboda izražanja;

Po ustavi je zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in

drugih oblik javnega obveščanja in izražanja.

pravica do zbiranja in združevanja;

Po ustavni določbi o tej pravici je zagotovljena pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj,

vsakdo pa ima tudi pravico, da se združuje z drugimi.

 

volilna pravica;

Splošna volilna pravica je pravica vsakega polnoletnega državljana, da voli in da je voljen, ne

glede na katerokoli osebno okoliščino.

 

sodelovanje pri upravljanju javnih zadev;

Pojem upravljanja javnih zadev je sam po sebi izredno širok in težko opredeljiv. Poseben pomen pa

ima neposredno sodelovanje državljanov pri upravljanju javnih zadev.


pravica do peticije;

Smisel te pravice je v tem, da državljani vlagajo peticije in druge pobude brez strahu

pred  morebitnimi represivnimi ukrepi državnih organov. Njihov odziv na peticije je odvisen

predvsem od njihovega demokratičnega čuta in njihove politične kulture.


II. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE

15. člen
(uresničevanje in omejevanje pravic)

22. člen
(enako varstvo pravic)

34. člen
(pravica do osebnega dostojanstva in varnosti)

39. člen
(svoboda izražanja)

42. člen
(pravica do zbiranja in združevanja)

45. člen
(pravica do peticije)

49. člen
(svoboda dela)

Zagotovljena je svoboda dela.

Vsakdo prosto izbira zaposlitev.

Vsakomur je pod enakimi pogoji dopustno vsako delovno mesto.

Prisilno delo je prepovedano.

59. člen
(svoboda znanosti in umetnosti)

60. člen
(pravice iz ustvarjalnosti)

66. člen
(varstvo dela)

74. člen
(podjetništvo)

76. člen
(sindikalna svoboda)

153. člen
(usklajenost pravnih aktov)

 

http://shrani.si/f/15/gK/NN1ftZH/viki.jpg