Resolucija "narodna straža" za rešitev begunsko-migrantske krize

BESEDILO BO POSLANO V DRŽAVNI ZBOR


Upoštevajoč dejstva, da:


A. Enodnevna oskrba beguncev in migrantov pri takem dotoku trenutno stane 770.000,00 EUR/dan in več. [1] Z denarjem, ki ga samo v Sloveniji dnevno porabimo za reguliranje migrantskega toka bi lahko na Bližnjem Vzhodu zagotovili letno oskrbo več kot sto beguncem in razseljenim osebam. [23] Ob nadaljevanju današnjega scenarija bomo v prihodnjem letu s tempom 8000-9000 migrantov na dan porabili 123 milijona EUR. [32] Po besedah Huffingtonposta tihotapska mreža na območju EU preko organizacije imigrantskih potovanj vsakoletno zasluži milijardo EUR. [57]


A.a. Madžarska bo s tem, ko se bo izognila prehodu približno 320 000 migrantov že pokrila celotne stroške ograje in mejnih barier, hkrati pa v državi zagotovila temeljno suverenost in varnost. Ocena upošteva razdaljo med srbsko-madžarsko in avstrijsko-madžarsko mejo, madžarskim BDP v primerjavi s slovenskim, ter ceno ograje. [42]


B. Sorazmerno z oddaljenostjo od območja konflikta ter glede na življenjske standarde držav se cena oskrbe beguncev povečuje, kar posledično pomeni manj oskrbovanih oseb. Z denarjem, namenjenim za letno oskrbo enega, preko kvot določenega migranta v Sloveniji bi lahko oskrbeli nekajkrat več beguncev v Jordaniji, Turčiji in Libiji, ter razseljenih oseb v Siriji in Iraku, če vzamemo za primer zahodnoevropske standarde pa tudi nekaj desetkrat več. [2] Če poleg oskrbe dodamo še v Evropi mnogo večje stroške integracije in asimilacije ter socialnih izdatkov se razlike še dodatno povečajo.


B.a. Denar, ki bi moral biti namenjen reševanju življenj porabljati za prevozne, varnostne in asimilacijsko-integracijske stroške je iz humanitarnega vidika reševanja krize nesmiselno. Edini »smisel« ima, če »rešujemo« krizo iz ekonomskega vidika in sicer kot denar vložen v pripravljanje bodoče poceni delovne sile.


C. Po podatkih Eurostata o prvih 200 000 migrantih in beguncih, prispelih v EU, je Sirijcev le 21%, sledi Afganistan z 13%, Albanija 8%, Irak 6%, Kosovo 5%. [3] Velik delež migrantov torej izvira celo iz Evropskega kontinenta in bo ob prvi priložnosti vrnjen v matično državo. Financiranje njihovega brezplačnega izleta v Nemčijo in nazaj je torej povsem nesmiselno zapravljen denar, ki bi lahko veliko pripomogel k reševanju in preživljanju veliko resničnih beguncev v Siriji.


D. EU bo v bližnji prihodnosti primorana začeti vračati vse več ljudi, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil. [4]


E. Zaradi nenadzorovanih prehodov meja, kaosa in strahu, ki posledično vlada med domačini je že vidna gospodarska škoda kot upad turistov in uporabnikov storitev na kritičnih območjih. [5], [25], [26]. Domačini so zaradi nenadzorovanega pritiska in prehodov migrantov pod stresom, utrpeli pa so tudi marsikatero drugo, premoženjsko škodo. [24]


F. Po podatkih Unesca je stopnja pismenosti odrasle populacije v državah iz katerih prihajajo begunci in migranti niha med 40 in 85 odstotki, medtem ko je v Sloveniji 99,7 odstotna. Obstajajo relativno velike razlike med pismenostjo moških in žensk, v Afganistanu je npr. le 24,15% odraslih žensk pismenih. [6] Nemška zvezna agencija za zaposlovanje je izdala podatek, da glede na njihovo raziskavo 81% migrantov nima formalnih klasifikacij, ter da pričakujejo približno 400 000 novih prejemnikov socialne pomoči. [29] Ta podatek nam pove, da bo integracija zelo težka in draga. Zagotovitev šolanja eni osebi v Evropi bi lahko pomenila zagotovitev šolanja do 10 osebam v Afriki. [27], [28].


F.a. Tudi če bodo vsi ti ljudje enkrat usposobljeni za zaposlitev, bo to sicer pomenilo nekolikšno povečanje konkurenčnosti in profita podjetij, ki jih bodo zaposlila, hkrati pa velik strošek za davkoplačevalce. Zgodili se bodo radikalni rezi v socialne in zdravstvene standarde ter dodatni pritiski k umiku evropskega modela socialne države liberalizirani ekonomiji, kakršno poznamo v ZDA, Kanadi, Avstraliji in Veliki Britaniji.


F.b. Nemški inštitut IFO je že pozval k ukinitvi minimalne plače za nekvalificirano delovno silo, saj naj bi po njihovih besedah prav v tej veliko podjetij videlo glavno oviro za zaposlovanje migrantov. [42] Ekonomski pristop k reševanju krize torej neposredno koristi zgolj manjšim interesnim skupinam, medtem, ko za širšo družbo lahko trdimo nasprotno.


G. Glede na sklepe Kölnskega inštituta za ekonomske raziskave, ki so upravljali s podatki Nemške zvezne agencije za zaposlovanje o brezposelnosti za leto 2013, je bilo v Nemčiji med imigranti iz muslimanskih držav procentualno brezposelnih od 3 do 8-krat toliko, kakršna je stopnja brezposelnosti v državi. [7] Glede na raziskavo Migration Policy Institute je v Franciji brezposelnost pri imigrantih iz Severne in Subsaharske Afrike več kot 2x večja kot pri domačinih ali imigrantih iz Evrope. Kot zaključek raziskave so navedli »da so novi imigranti še po desetletju v Franciji zelo ranljiva skupina na trgu dela«[43] Glede na navedbe poročila, ki so ga napisali s strani »Linnaeus University za študije trga dela in diskriminacije« so moški imigranti iz Azije in Afrike 20-25%, ženske pa 25-35% slabše delovno aktivni kot Švedi, stopnja brezposelnosti za moške pa je pri Azijcih 4x, pri Afričanih pa kar 5x večja. [44] Glede na navedbe finskega Ministrstva za notranje zadeve, je delovna aktivnost imigrantov na Finskem 22% nižja od domačega prebivalstva, nezaposlenost pa več kot 2x višja. [45]


G.a. Po podatkih Eurostata je razmerje brezposelnosti imigrantov z domačim prebivalstvom približno 1:2 v škodo priseljencev. Razmerje je za imigrante še precej slabše v primeru žensk. Glede dolgotrajne brezposelnosti, kot odstotnega deleža splošne brezposelnosti je povprečno razmerje med domačini in imigranti približno enako, začasno brezposelne imigrante se torej raje zaposluje za krajši, določen čas ali sezonska dela, kar je sicer razvidno tudi iz grafov na Evrostatu. Gledano po posameznih državah EU, tudi pri dolgotrajni brezposelnosti prednjačijo imigranti. Enako velja za brezposelnost mladih (15-29 let). Tudi delovna aktivnost imigrantov je nižja od domačega prebivalstva. [8]


G.b. Glede na te podatke je torej jasno, da ekonomski vidik »reševanja krize«, oziroma reševanja gospodarske rasti preko povečevanja prebivalstva z uvažanjem poceni imigrantske delovne sile širši civilni družbi ne bo dvignil standarda, prej obratno.


G.c. Razvoj terciarnega in kvartarnega sektorja v Evropi ter naraščajoče potrebe po visoko kvalificirani delovni sili so še dodatni razlog za nesmiselnost takšnega početja.


H. Koncept gospodarske rasti, ki sloni na neprestanem povečevanju prebivalstva in porabe sredstev zaradi naraščajoče porabe na eni strani in omejene razpoložljivosti naravnih virov na drugi sam po sebi nima prihodnosti in služi le kot kupovanje časa. Trajnostni dvig življenjskega standarda se lahko meri preko tehnološkega napredka, ne preko gospodarske rasti kot rezultata neprestanega povečevanja prebivalstva in porabe virov. Glede na navedbe organizacije Global Footprint Network že danes porabimo toliko, da bi, če bi želeli doseči obnovljivost virov skupno potrebovali 1,5 Zemelj. Z nadaljevanjem zdajšnjega modela gospodarskega razvoja bomo do leta 2050 porabili za 3 Zemlje. Pri porabi močno prednjačijo razvite države. [46], [47]


H.a. Za dosego stopnje obnovljivosti prebivalstva bi bilo veliko bolj smiselno spodbuditi rast domačega prebivalstva, ki je statistično lažje zaposljivo ter ne potrebuje stroškov integracije. [8] Glede na rezultate raziskave, je recimo 45% nosečih žensk v Veliki Britaniji zaradi svoje nosečnosti diskriminiranih na delovnem mestu s strani delodajalcev, 7% nosečih žensk pa naj bi zaradi tega celo odpustili. [30] Slovenija z 12% brezposelnostjo spada med države EU z nadpovprečno visoko brezposelnostjo, torej so kakršnikoli ukrepi ekonomskega »reševanja« krize v našem primeru povsem neustrezni. [33]


I. Uspešna asimilacija tako velike količine ljudi na enkrat je zaradi pogostosti medsebojnih stikov, organizacije in pojavov »klanskega« združevanja možna zgolj v teoriji, stroški bodo ogromni, veliko ljudi pa se tudi odkrito ni pripravljeno asimilirati. Množični priseljenci, predvsem tisti, ki od doma prinesejo močno versko in nacionalno identiteto (v današnjem primeru gre za muslimanske države) se na splošno soočajo z velikimi težavami pri asimilaciji in integraciji, njihove vrednote, ki se lahko korenito razlikujejo od vrednot povprečnega prebivalca večinsko krščanskih ali sekularnih evropskih družb pa se po prihodu v Evropo glede na raziskave bistveno ne spremenijo.


I.a. Tako si glede na podatke Telegrapha 40% britanskih muslimanov želi v Veliki Britaniji uvesti šeriatsko pravo. [21] Glede na podatke CBS News, ki se sklicuje na NOP Research je 78% prepričanih, da bi morali biti karikaturisti Mohameda kaznovani, 68% pa, da bi morali ljudi, ki žalijo islam aretirati in kazensko preganjati. Le četrtina muslimanov se strinja s trditvijo »Velika Britanija je moja država«. Zgolj 3% britanskih muslimanov pa je v vprašanjih dosledno podprlo svobodo govora. [22]


I.b. Po raziskavi Pew Research centra v državah iz katerih prihajajo migranti in begunci so mnenja glede tega še bolj drastična. Pri vprašanju ali je šeriat razvit s strani ljudi na podlagi božje besede ali pa gre zgolj za božjo besedo močna večina muslimanov podpira zadnji odgovor. Prav tako v veliki večini držav, uporabljenih v raziskavi močna večina muslimanov trdi, da obstaja zgolj ena interpretacija šeriata. V državah Afganistan, Pakistan, Bangladeš in Irak je kar 82-99% muslimanov prepričanih, da bi moralo biti šeriatsko pravo uradno pravo v državi. Od teh jih 34-61% meni, da bi moral šeriat veljati tudi za nemuslimane, 55-89% jih podpira kamenjanje kot kazen za prešuštvo, 42-79% pa je prepričanih, da bi morala vernike, ki zapustijo islam doleteti smrtna kazen. [31]


I.c. V Zahodni Evropi v mestih že prihaja do formacij getov - tako imenovanih »no-go« območij, ki so izven dosega organov pregona, pa tudi reševalne in zdravstvene oskrbe. Ta območja navadno spadajo pod oblast kriminalnih islamskih tolp, katere na njih izvajajo šeriatsko pravo. Ne samo, da pojav multikulturnih getov in vzporednih družb preprečuje vsakršno asimilacijo, povzroča tudi izjemno slabe bivanjske, higienske in varnostne razmere za tamkajšnje prebivalstvo, predstavlja grožnjo celotnemu mestnemu prebivalstvu, v primeru separatističnih teženj in onemogočanja nadzora nad ozemljem pa tudi državni suverenosti. Švedska policija trdi, da na Švedskem obstaja kar 55 »no-go« območij [48], [49], pojav takih območij pa je že zaznan tudi v Franciji [35],[36], Nemčiji [37],[38],[39] in Veliki Britaniji. [40] V francoskih getih je leta 2005 izbruhnila serija izgredov, ob katerih so izgredniki zažigali avtomobile in javne zgradbe, ranili so mnogo policistov, policija pa je aretirala 3000 ljudi. [58]


I.d. Rezultat slabe asimilacije je tudi ocena, da naj bi se v vrstah ISILa borilo kar 5000 islamistov iz držav EU. [34] Nekatere države Bližnjega Vzhoda, ki imajo uveljavljeno šeriatsko pravo in državno spodbujajo najbolj radikalno, salafistično obliko islama (Katar, Savdska Arabija) veliko investirajo v gradnjo mošej in izobraževalnih centrov v Evropi, pa tudi v pomoč muslimanskim skupnostim nasploh. Posebno veliko investirajo na območjih getov. Gre za več deset in več sto milijonske zneske. Po besedah Gatestone Instituta prebivalci getov lahko postanejo finančno odvisni od pomoči teh držav ob tem pa tudi podvrženi političnemu vplivu ter verskemu in ideološkemu izobraževanju s strani teh držav, kar lahko vodi v radikalizacijo, pa tudi grožnjo državni suverenosti. [59], [60] Belgijski premier je zaradi tega že napovedal možnost zaprtja nekaterih »radikalnih mošej«. [78] V Savdski Arabiji je bilo letos do novembra s strani države obglavljenih 151 ljudi, mnoge so tudi križali. [61] Več strokovnjakov v odmevnih medijih je prepričanih, da zgoraj omenjeni državi podpirata terorizem, v podobno smer je namignil tudi ruski predsednik Vladimir Putin, z izjavo, da ISIL financirajo poslovneži iz 40 držav, tudi članic skupine G20. [62], [63], [64], [65], [66], [67]


I.e. Prihajajoči ljudje od doma večkrat gojijo močno narodno in versko identiteto, pri čemer se jim posvojitev medlo in nejasno izraženih narodnih identitet evropskih držav ne bo zdela smiselna in jo bodo zavrnili.


I.f. Demokracija kot svobodna volja ljudstva na volitvah ne pomeni nujno sekularizem. Na prvih demokratičnih volitvah po »arabski pomladi« je v Libiji zmagala oblast, ki podpira šeriatsko pravo [50], enako velja za Egipt. [51] Imigranti se večinoma priseljujejo v mesta, zato je njihovo število - kljub relativni malo številčnosti v razmerju do domačega prebivalstva kot celote - v določenih mestih Zahodne Evrope že preseglo 20%, po nekaterih virih pa je v določenih mestih že do 35% muslimanov. [52] Po napovedih Pew Research centra bo v Evropi leta 2050 10% muslimanov, kar pomeni, da se bo islam (tudi v njegovih radikalnih oblikah) lahko začel uveljavljati v javnem življenju kot politično-ideološka, ne le verska sila. Posledično bodo nekatera zahodnoevropska mesta lahko že čutila resne kulturne spremembe. [53]


J. V Zahodni Evropi se države že danes soočajo z večanjem pojava vzporednih družb, getov in porasta kriminala. [9] Pri tem so imigranti tretjega sveta, kot slabo kvalificirana in poceni delovna sila še posebno izpostavljeni izkoriščanju, zaposlovanju na črno (plantaže) in vključevanju v preprodajo drog, prostitucijo in druge kriminalne dejavnosti. [10] Pogosto so priseljenci tudi žrtve ali pa dejavni členi trgovine z ljudmi. Prevelika količina poceni delovne sile na trgu lahko med drugim zniža povprečne plače in socialne standarde ter poveča možnosti zlorabe na delovnem mestu. Gradnje getov in vzporednih družb pa negativno vplivajo na državno in osebno varnost, socialno vključenost, povzročajo velike davkoplačevalske stroške, namenjene organom pregona, gasilcem, reševalcem, zdravstveni in socialni oskrbi. Tudi ta kapitalski vložek bi lahko v arabskih državah oskrbel mnogo beguncev.


K. Priseljenci tretjih držav v Evropi procentualno večinoma zagrešijo nadpovprečno število kriminalnih dejanj, posebej kadar gre za težja kriminalna dejanja. V primerih posilstev gre tudi za od nekaj do nekaj desetkratne odklone. Vidne so tudi povezave med vpletenostjo v določena kriminalna dejanja in veroizpovedjo. [11], [12], [13], [14], [15], [16].


K.a. V Angliji je bilo glede na poročilo, ki ga je spisal Rotherham Borough Council od leta 1997 do 2013 zlorabljenih 1400 otrok, pri čemer so organi pregona dobili navodila, da naj zaradi opisov žrtev, ki so trdile, da gre pri večini od osumljencev za ljudi Azijskega porekla ne ukrepajo, češ, da bodo obsojeni »rasizma«. [17]


K.b. Ljudje, ki prihajajo iz dolgoletnih nestabilnih in vojnih območij, ter so bili dolgotrajno izpostavljeni nasilnim ideološkim idejam, so zaradi tega bistveno manj občutljivi na pojave kot so nasilje, poškodba, smrt,… kar se pozna tudi pri kriminalnih dejavnostih. Nekateri ljudje bodo lahko trpeli za PSTD(1).


L. Po terorističnem napadu v Parizu, ki je povzročil najmanj 129 mrtvih in okrog 350 ranjenih je jasno, da ISIL idejo o tihotapljenju teroristov med migranti in vzpostavitvi terorističnih celic znotraj Evrope izpolnjuje tudi v praksi. Pri tem je masovni in slabo nadzorovan pritok migrantov eden izmed ključnih pripomočkov k uspešnosti njene vizije, kar je potrdila tudi ugotovitev, da sta dva od teroristov prišla v Evropo prek Grčije »kot begunca«. [68], [69], [70]


L.a. Terorističnim akcijam bodo najverjetneje sledili ukrepi, ki bodo varnostnim službam omogočili povečan nadzor nad državljani, hkrati pa bo to vodilo v okrnitev ravni zasebnosti in osebne svobode. [71], [72], [73]


M. V Siriji še ne moremo govoriti o radikalnem izboljšanju razmer, niti tega ne moremo napovedovati za bližnjo prihodnost. V državi je trenutno 7,6 milijona notranje razseljenih oseb. [18] Mednarodna javnost namenja pozornost zgolj migrantom v Evropi, medtem ko ni zagotovljene sistematične pomoči ljudem, ki so najbolj izpostavljeni nevarnostim.


N. Velik del odgovornosti za nastale in še vedno trajajoče nestabilnosti na Bližnjem Vzhodu nosijo mednarodni akterji in organizacije, ki so v načrtu t.i. »arabske pomladi« lobirale in vodile intervencije na Bližnji Vzhod, s strani določenih držav političnega Zahoda.


N.a. Pri intervenciji v Sirijo so veliko vlogo odigrale težnje določenih interesnih skupin, pri čemer Assad tudi zaradi zavezništva z Rusijo pred začetkom vojne ni želel podpisati pogodbe, ki bi ameriškim in evropskim zaveznikom Katarju in Savdski Arabiji omogočala gradnjo plinovoda prek Sirije in Turčije v Evropo. Glede na podatke Wikileaksa, naj bi interesne skupine iz ZDA načrtovale odstranitev Assadovega režima že od leta 2006. Načrti o zalivski nafti kot strateški prioriteti so jasno razvidni tudi iz poročila RAND, financiranega s strani ameriške vojske, ki govori o »načrtu dolgotrajne vojne« in vsebuje nasvete, kako je za zagotovitev nadzora nad nafto potrebno zanetiti spor med posameznimi islamskimi skupinami kot tudi podpirati »tradicionalne sunitske režime proti šiitskim«, s tem pa naj bi za kratek čas celo obrnili interese al-Quaede, ki bi se namesto na Zahod osredotočila na Iran. Podobne podatke je izdal tudi Wikileaks. General Wesley Clark, bivši poveljnik NATA je prepričan, da je sirijska kriza del strateškega načrta strmoglavljenja vlad 7 držav, z namenom zagotavljanja dostopa do nafte, ki je pri transportu še vedno ključnega pomena. [74], [75], [76], [77]


N.b. Hude negativne posledice zahodnih intervencij na Bližnjem Vzhodu v primeru rušenja stabilnih nacionalističnih in socialističnih avtoritarnih režimov so doživele tudi verske manjšine (kristjani), ki pa so ob opozorilih večinoma ostale preslišane. [54], [55], [56]


O. Zaradi globalnega segrevanja ozračja in podnebnih sprememb smo priča aktivni dezertifikaciji in širjenju Sahare na sosednja območja v Podsaharski in Severni Afriki. [19] To na trenutno že kritično prenaseljenih območjih pomeni še dodatno zmanjšanje možnosti pridelave hrane.


O.a. Projekcije ZN kažejo, da se bo prebivalstvo Afrike do leta 2050 najmanj podvojilo, kar bo v kombinaciji s podnebnimi spremembami in slabšimi možnostmi za kmetijstvo pomenilo nove, mnogo večje, več deset, lahko pa celo stomilijonske migrantske tokove proti Evropi. [20] Teh tokov ne bo mogoče zajeziti ne z ograjami, ne z zaprtjem meja temveč edino s pravočasnim izboljšanjem razmer v začetnih državah.


P. Današnja migrantska politika EU v slogu spodbujanja migracij preko sprejemanja vedno novih migrantov k rešitvi krize v Siriji in zaščiti beguncev v sosednjih državah ter razseljenih oseb v Siriji ne doprinese ničesar. Nasprotno, je izvor novih problemov v Evropi.

 

Zahtevamo naslednje ukrepe:


1. Izgradnja varnostne ograje na meji s Hrvaško, najprej le na najbolj kritičnih območjih, nato širitev po potrebi. V kolikor je mogoče in dovolj cenovno ugodno, naj za postavljanje ograje in dobavo materiala poskrbijo slovenska podjetja. Ograja je prvi in osnovni korak za stabilizacijo razmer in ustavitev kaosa, ki bo tako lahko omogočil nadaljne reševanje begunsko-migrantske krize. Ograja mora biti dovolj močna in visoka, da že na pogled ne bo omogočala poskusov prehoda in morebitnih poškodb pri tem.


2. Takojšen pritisk na vodstvo EU in zahteva po okrepitvah v smislu novih enot policije in enot Frontexa.


3. Zagotovitev popolnega nadzora nad prečkanjem slovensko-hrvaške meje. Kolikor pride do množičnega ilegalnega prečkanja meja drugje in je ta nadzor na katerikoli slovenski meji onemogočen, je tudi tam potrebno zgraditi bariero ali ograjo. Na meji mora delovati normalno schengensko pregledovanje, od državljanov tretjih držav pa se mora preko meje spuščati le tiste ljudi, ki z dokumenti dokažejo svojo upravičenost do prošnje za azil. Ob zagotovitvi varnih ozemelj ter v primeru, da zahodnoevropske države prenehajo sprejemati migrante je potrebno meje zapreti in dotok ustaviti. Policijsko obravnavanje in nadzor migrantov in beguncev na meji mora biti kljub velikem številu enako kvaliteten kot pri drugih ljudeh ter kot je bil na schengenskih mejah pred začetkom migrantske krize.


4. Povečanje dobave hrane in druge oskrbe za policijske in vojaške sile na meji, po potrebi rekrutiranje prostovoljcev med lovci, domačini, varnostniki, ...


5. Takojšnja zavrnitev evropskih migrantskih kvot. Plačilo deleža BDP, ki je temu namenjeno, naj se nameni kot pomoč za oskrbo beguncev in razseljenih oseb na stabilnih območjih pod vladnimi in kurdskimi silami v Siriji in Iraku, v Jordanijo, Turčijo ali Libanon.


6. Poostreni pregon slovenskih državljanov, ki so vpleteni v tihotapljenje, trgovino z ljudmi ali zaposlovanje ilegalne migrantske delovne sile.


7. Poziv vlade Evropi in Združenim narodom, da naj v sodelovanju s tretjimi državami nemudoma pripravi in izvede načrt za oblikovanje večjih varnih območij za begunce v državah bližnjega vzhoda (Turčija, Sirija, Irak, Jordanija, Libanon…). Evropska meja so mora po tem za begunske tokove zapreti, te pa je potrebno namesto v Evropo napotiti tja.


8. Poziv vlade Evropi in Združenim narodom, naj v sodelovanju s tretjimi državami nemudoma pripravijo in izvedejo načrt za oblikovanje večjih varnih območij za begunce v državah Severne in Podsaharske Afrike, kot tudi skupen načrt za uspešno zajezitev ali vsaj omilitev posledic dezertifikacije Sahare (zelene ograje) ter tako z izboljšanjem izhodiščih razmer preprečijo nove več 10/100 milijonske migracije proti Evropi.


9. Teroristični napadi ne smejo biti izgovor za drastično povečanje nadzora in zmanjšanje zasebnosti in osebne svobode vseh državljanov. Varnostni ukrepi, ki bodo sledili v Evropi, se morajo vršiti selektivno, prednostno nad pretokom ljudi brez državljanstva, pri podeljevanju državljanstev ter pri ljudeh, ki so državljani relativno kratek čas ter imajo povezave z državami izvora in delovanja radikalnih islamističnih ideologij in terorističnih skupin ter njihovega financiranja. Enako teroristični napadi ne smejo biti izgovor za interveniranje, dokler ni premišljeno in zagotovljeno, da se za njim ne skrivajo ekonomski interesi.


10. Oblikovati je potrebno transparenten postopek, po katerem bo slovenska javnost bolj seznanjena in udeležena pri odločanju o udeleženosti Republike Slovenije na mednarodnih vojaških misijah v tretjih državah, kot tudi zakon, po katerem bo moralo biti vsako vojaško sodelovanje Republike Slovenije v mednarodnih misijah v tretjih državah izglasovano v parlamentu.


Viri:
1. http://www.24ur.com/novice/slovenija/v-zivo-pri-rigoncah-zeleno-mejo-prestopila-najvecja-skupina-beguncev-doslej.html
2. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
3. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6996925/3-18092015-BP-EN.pdf/b0377f79-f06d-4263-aa5b-cc9b4f6a838f
4. http://www.reuters.com/article/2015/10/08/us-europe-migrants-eu-idUSKCN0S219420151008
5. http://www.24ur.com/novice/slovenija/nov-sistem-za-migrante-vlak-pripelje-v-dobovo-na-vlaku-jih-popisejo-in-oskrbijo-in-nato-z-drugim-vlakom-odpeljejo-v-sentilj.html
6. http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS&popupcustomise=true&lang=en#
7. http://www.dw.com/en/immigrants-struggle-in-german-job-market/a-17083761
8. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_-_employment#Unemployment
9. http://www.theguardian.com/world/2015/mar/20/gothenburg-shooting-sweden-ghettoes-gangs-varvadersligan-klas-friberg
10. http://www.theecologist.org/News/news_analysis/1750915/migrant_workers_face_severe_exploitation_in_italys_farm_sector.html
11. http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf
12. http://www.nrk.no/norge/rekordmange-overfallsvoldtekter-1.6944861
13. http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17961/indv2013.pdf
14. http://www.parliament.uk/briefing-papers/sn04334.pdf
15. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/269399/Race-and-cjs-2012.pdf
16. http://www.pdf-archive.com/2011/05/08/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1.pdf
17. http://www.bbc.com/news/uk-england-south-yorkshire-28939089
18. https://www.mercycorps.org/articles/iraq-jordan-lebanon-syria-turkey/quick-facts-what-you-need-know-about-syria-crisis
19. http://www.worldpreservationfoundation.org/topic.php?cat=climateChange&vid=23#.VjN3AEThCUk
20. http://www.cnbc.com/2015/07/30/world-population-quarter-of-earth-will-be-african-in-2050.html
21. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1510866/Poll-reveals-40pc-of-Muslims-want-sharia-law-in-UK.html
22. http://www.cbsnews.com/news/many-british-muslims-put-islam-first/
23. http://www.casnik.si/index.php/2015/06/29/f-v-potocnik-nsi-o-beguncih-malo-drugace/
24. http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/tam-kjer-so-stali-tam-so-scali-kjer-so-lezali-tam-so-srali
25. http://www.rtvslo.si/tureavanture/novice/krompirjeve-pocitnice-napolnile-zdravilisca-z-izjemo-dobove/377402
26. http://www.zurnal24.si/begunci-v-sloveniji-kriza-hudo-seka-po-podjetjih-clanek-258829
27. http://www.hepi.ac.uk/2015/09/03/keeping-germans-can-germany-teach-uk-tuition-fees-international-students-world-class-research/
28. http://www.missio.si/botrstvo/botrstvo-madagaskar
29. https://www.rt.com/news/320044-asylum-seekers-germany-education/
30. http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/other/pregnancy-discrimination-in-the-workplace
31. http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-about-sharia/
32. http://www.siol.net/novice/slovenija/2015/11/mramor_begunska_kriza_nas_bo_stala_123_milijonov_evrov.aspx
33. http://www.stat.si/statweb/pregled-podrocja?idp=116&headerbar=2
34. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11770816/Iraq-and-Syria-How-many-foreign-fighters-are-fighting-for-Isil.html
35. http://www.gatestoneinstitute.org/5128/france-no-go-zones
36. http://www.gatestoneinstitute.org/3305/france-no-go-zones
37. http://www.gatestoneinstitute.org/6264/no-go-zones-germany
38. http://www.gatestoneinstitute.org/2397/islamic-sharia-law-germany
39. http://www.gatestoneinstitute.org/4681/germany-sharia-police
40. http://www.gatestoneinstitute.org/5177/no-go-zones-britain
41. http://www.reuters.com/article/2015/09/23/us-europe-migrants-hungary-fence-insight-idUSKCN0RN0FW20150923
42. http://www.slovenskenovice.si/novice/svet/visoki-stroski-bo-begunska-kriza-odnesla-minimalno-placo
43. http://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/DG%20Employment-France-FINALWEB.pdf
44. http://lnu.se/polopoly_fs/1.107538!/LMDSWP20149_mall.pdf
45. http://www.migri.fi/download/46518_46515_Maahanmuuton_tilastokatsaus_2012_ENG_web.pdf?5687d1b8b8a7d288
46. http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/
47. http://www.bbc.com/news/magazine-33133712
48. http://www.svd.se/55-no-go-zoner-i-sverige-minner-om-parallellsamhallen_4051399
49. https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Ovriga%20rapporter-utredningar/Kriminella%20natverk%20med%20stor%20paverkan%20i%20lokalsamhallet%20Sekretesspr%2014.pdf
50. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_Libya
51. https://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Morsi
52. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_the_European_Union_by_Muslim_population
53. http://www.theguardian.com/world/2015/apr/02/muslim-population-growth-christians-religion-pew
54. http://geopolitika.si/2015-09-23-mati-agnes-sirija-isis-begunci/
55. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11929694/Syria-archbishop-calls-on-West-to-back-President-Bashar-al-Assad-in-war-against-Islamist-rebels.html
56. http://www.pbs.org/newshour/rundown/mid-easts-christians-intro/
57. http://www.huffingtonpost.com/entry/europe-refugees-smuggling-industry_55ef1426e4b093be51bc400f
58. http://www.gatestoneinstitute.org/6905/arab-spring-french-autumn
59. http://www.gatestoneinstitute.org/2833/qatar-financing-wahhabi-islam-europe
60. http://www.gatestoneinstitute.org/3392/qatar-france
61. http://www.aljazeera.com/news/2015/11/saudi-arabia-2015-beheadings-20-years-151110052520862.html
62. http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/31/combat-terror-end-support-saudi-arabia-dictatorships-fundamentalism
63. http://www.washingtontimes.com/news/2014/dec/10/qatar-allows-money-flow-isis-other-terrorists-repo/?page=all
64. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11140860/Qatar-and-Saudi-Arabia-have-ignited-time-bomb-by-funding-global-spread-of-radical-Islam.html
65. http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-crisis-turkey-and-saudi-arabia-shock-western-countries-by-supporting-anti-assad-jihadists-10242747.html
66. https://www.rt.com/op-edge/213863-qatar-terrorism-funding-west/
67. http://sputniknews.com/politics/20151116/1030199114/isil-financing-g20-putin.html
68. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3318379/Hunt-Isis-killers-Syrian-passport-body-suicide-bomber-Stade-France.html
69. http://www.bbc.com/news/live/world-europe-34815972
70. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3317776/Paris-attack-sees-150-dead-Eagles-Death-Metal-concert-hostages-killed.html
71. http://www.bbc.com/news/world-europe-34840699
72. http://www.politico.eu/article/paris-attacks-privacy-spotlight-pnr-security/
73. http://time.com/4115010/paris-attacks-encryption-surveillance-snowden/
74. http://whowhatwhy.org/2012/09/24/who-exclusive-gen-wesley-clark-on-oil-war-and-activism/
75. http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/aug/30/syria-chemical-attack-war-intervention-oil-gas-energy-pipelines
76. http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG738.pdf
77. http://www.thepressproject.gr/podcast/final_assange.mp3
78. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/765af108-8c7b-11e5-a549-b89a1dfede9b.html#axzz3rmCJr7Ch

Opombe:
1 PTSD = Post Traumatic Stress Disorder


civilna družba, pobuda Narodna Straža    Stopite v stik z avtorjem peticije
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )