Proti združevanju Pedagoškega inštituta z javnimi zavodi

Ministrstvo za finance je marca 2012 pripravilo dokument z naslovom Uravnoteženje javnih financ, v katerem je kot ukrep notranjega varčevanja predvidelo tudi »Združitev javnih zavodov": Javni raziskovalni zavod Pedagoški inštitut naj bi se združil z Zavodom za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje, Šolo za ravnatelje, Andragoškim centrom Slovenije, Zavodom Planica, Muzejem športa in Slovenskim šolskim muzejem.

Ob tem nerazumljivem predlogu bi radi poudarili, da je bil Pedagoški inštitut ustanovljen z zakonom o ustanovitvi Pedagoškega inštituta (UL SRS, št. 10/65) kot znanstveno-raziskovalni zavod na področju vzgoje in izobraževanja. Pedagoški inštitut je tako že skoraj 50 let osrednja raziskovalna ustanova, ki v slovenskem prostoru zagotavlja znanstveno-raziskovalne izsledke na področju edukacijskih znanosti, med drugim tudi neodvisno zunanjo evalvacijo in refleksijo delovanja sistema vzgoje in izobraževanja.


Pedagoškega inštituta, ki ima status javnega raziskovalnega zavoda, zato nikakor ne moremo šteti kot del strokovnega podpornega stebra izobraževanja, naloge zunanje evalvacije in kritične refleksije delovanja sistema vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja preko nacionalnih, predvsem pa mednarodnih raziskav v vzgoji in izobraževanju, pa se v ničemer ne podvajajo z nalogami drugih v dokumentu Ministrstva za finance omenjenih zavodov.


Z združevanjem Pedagoškega inštituta z zavodi strokovnega podpornega stebra izobraževanja tako nikakor ni mogoče doseči finančne racionalizacije, v strokovni in širši javnosti pa bi se utemeljeno pojavil dvom o neodvisnosti, objektivnosti in splošni kredibilnosti izsledkov njegovih raziskav.

 

V 50-letnem delovanju si je Pedagoški inštitut tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru pridobil prepoznavnost in ugled, na katerem sloni kredibilnost izsledkov opravljenih raziskav. Z združitvijo inštituta z zavodi iz strokovnega podpornega stebra izobraževanja bi bili prepoznavnost in kredibilnost teh izsledkov nepopravljivo okrnjeni, težko pa bi se ognili tudi vtisu ponovnih političnih pritiskov, ki jih je bil Pedagoški inštitut deležen že v mandatu prve vlade Janeza Janše (2004-2008).

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport zato pozivamo, da od tovrstnega združevanja odstopi.


Skupni seznam podpisnikov, ki so svojo podporo izrazili po različnih poteh, je dostopen tukaj.


Pedagoški inštitut    Stopite v stik z avtorjem peticije