Proti uvedbi vrednotnic za osebno dopolnilno delo

Vlada želi skupaj z zakonom o preprečevanju dela na črno uvesti sistem vrednotnic za tiste, ki imajo registrirano osebno dopolnilno delo. Vrednotnico v vrednosti 9€ (7€ prispevka za pokojninsko zavarovanje, 2€ prispevka za zdravstveno zavarovanje) bi morali vsak mesec pridobiti vsi, ki imamo registrirano tako obliko dela. Vrednotnico za tiste, ki bi opravljali dela pomoči v gospodinjstvu, bi plačevali naročniki storitev, ostali bi jo morali plačevati sami. Prispevke bi tako večina plačevala dvakrat (tistim, ki prejemajo denarno socialno pomoč, jih trenutno plačuje država; zaposlenim delodajalci; itd.).

Smo proti uvedbi vrednotnic, saj menimo, da je sistem nepravičen do tistih, ki imajo registrirano osebno dopolnilno delo (prispevki bi se plačevali dvakrat) in jih hkrati ne obravnava enako (gospa, ki pomaga v večih gospodinjstvih bi lahko za enako količino opravljenih ur in enako plačilo prejela več vrednotnic kot tista, ki pomaga samo v enem). Prav tako bi bilo naivno pričakovati, da bojo naročniki storitev mesečno plačevali dodatnih 9€ za pomoč v gospodinjstvu. Tudi nadzor nad takim delom ne bi mogel biti bolj poostren, saj inšpekcija načeloma nima vstopa v stanovanja.

Tisti, ki izdelujemo in prodajamo svoje ročne izdelke, bi morali vrednotnice plačevati sami. Marsikdo, ki ima registrirano to obliko dela, to počne v svojem prostem času ob redni službi ali študiju (prispevke ima iz tega naslova že poravnane). Vrednotnice bi morali pridobiti vsak mesec, ne glede na višino zaslužka. To bi pomenilo 108€ dodatnih letnih stroškov, torej 108€ manj letnega zaslužka. Povprečni letni zaslužki ustvarjalcev so tako nizki, da se marsikomu ob uvedbi vrednotnic ne bi več splačalo opravljati osebnega dopolnilnega dela in bi tako bili prisiljeni prenehati s svojo dejavnostjo.

Menimo, da uvedba vrednotnic nikakor ne bi vzpodbudila posameznikov, da registrirajo svoje delo, pač pa bi se delo na črno le še povečalo. Gre predvsem za prelaganje odgovornosti na malega človeka. Največji problem bo še vedno ostalo neplačevanje prispevkov s strani delodajalcev.

 

Več tukaj:

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/zakonodaja/predpisi_v_pripravi/zpdzc_vg_novo_051213.doc