PROTI, registracijam koles s pomožnim motorjem.

Bodimo proti, Registraciji koles s pomožnim motorjem. Indetifikacija je primernejša!