Proti novim cenam komunale trzic

Spodaj podpisani s svojim podpisom Občini Tržič in Občinskemu Svetu Občine Tržič nalagam, da najkasneje  5.3.2016 sproži ustrezne postopke in v celoti razveljavi sklep, s katerim so bile potrjene cene in subvencije za  oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave, za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka odpadkov.

Na računu Komunale Tržič, ki bo izdan meseca marca 2016, zahtevamo poračun za mesec Januar 2016 iz naslova sprejetih sprememb cen storitev.

Osebe, ki so odgovorne za nastalo spremembo in od katerih zahtevamo razveljavitev:

Župan Občine Tržič: Borut Sajovic
Člani Občinskega Sveta Občine Tržič: Marija Lavtar, David Ahačič, Mladen Novković, Janez Meglič, Marija Mravlje, Ana Peharc, Dušan Bodlaj, Marta Bečan, Marjan Špehar, Mojca Čadež, Marjan Veternik, Nataša Meglič, Matej Slapar, Andrej Frelih, Andreja Potočnik, Marko Poljanc, Klemen Belhar, Mateja Čadež, Uroš Ribič, Metka Gaberc, Uroš Godnov, Andraž Žitnik, Slavica Mežnar, Đuro Hrkalović
Direktor Komunale Tržič d.o.o.: Sebastijan Zupanc

Podpišite peticijo

S podpisom dovolim Uroš Dolžan, da moj podpis izroči tistim, ki so pooblaščeni za to zadevo.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.

Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...