Peticija proti dodatnim obremenitvam zaradi nove tobačne zakonodaje

Podpisani kot odgovorne osebe poslovnih subjektov, ki v Republiki Sloveniji opravljamo dejavnost gostinstva ali trgovine, ter podpisani kot zainteresirana javnost podajamo Vladi Republike Slovenije ter Državnemu zboru Republike Slovenije naslednje         zahteve:

1.    Vlada Republike Slovenije naj v aktualnem predlogu sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov umakne predlagano uvedbo licenčnin za pridobitev licence za prodajo tobačnih izdelkov v višini najmanj 200 € (31. člen predloga zakona) ter se zaveže, da ne bo predlagala uvedbe drugih odplačnih licenc (npr. v zvezi s prodajo alkoholnih pijač ipd.).

2.    Vlada Republike Slovenije naj v aktualnem predlogu sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov spremeni predlagano definicijo zaprtega javnega in delovnega prostora tako, da se ta glasi: »Odprt prostor je prostor, ki nima nameščene strehe ali ima odprto najmanj površino ene daljše stranice (streha, stena, …). Ograja (lesena, steklena, cvetlična korita, ciprese ipd) se šteje kot del odprte površine.«.

3.    Vlada Republike Slovenije naj v aktualnem predlogu sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov umakne predlagano prepoved vnosa pijač v kadilnice za goste gostinskega obrata, ki ima kadilnico (četrta alineja prvega odstavka 43. člena predloga zakona).

4.    Vlada Republike Slovenije naj v aktualnem predlogu sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov umakne predlagano preurejanje prodajnih mest na način, da tobačni izdelki niso vidni (drugi odstavek 28. člena predloga zakona).

V kolikor Vlada Republike Slovenije navedenemu ne bo sledila, podpisniki zahtevamo, da Državni zbor Republike Slovenije takšen zakonski predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov zavrne ali pa jih v zakonodajnem postopku spremeni, kot predlagamo podpisniki zgoraj.

Podpisniki peticije skupaj z reprezentativnimi predstavniki gostincev in trgovcev v nasprotnem primeru, če bo predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet v kateremkoli delu v nasprotju z zgoraj navedenimi zahtevami, ne izključujemo možnosti vložitve zahteve za razpis zakonodajnega referenduma glede uveljavitve takšnih sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov.

April, maj 2016


Vlasta Markoja, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije    Stopite v stik z avtorjem peticije
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )