PROTI MANJŠANJU MOŽNOSTI VPISA NA GIMNAZIJO LEDINA

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, šolstvo in šport je 12. 12. 2012 nepričakovano in v nasprotju s predlogom Sveta Gimnazije Ledina odločilo, da bo v šolskem letu 2013/14 omogočen vpis enemu oddelku manj, kot je to za našo šolo običajno že vrsto let in kot dopuščajo naše prostorske in zaposlitvene zmožnosti. Kot razloge za svojo odločitev ministrstvo navaja upadajoč trend vpisa v naš program, proračunske zmožnosti in mrežo šol.

Pri tem je ministrstvo očitno spregledalo dejstvo, da na Gimnaziji Ledina ne beležimo upada vpisa prvošolcev, ampak je vpis zaradi prevelikega interesa tistih, ki bi radi postali ledinci, že vrsto let zaradi kadrovskih, prostorskih, organizacijskih ipd. razlogov omejen. Odločitev o zmanjšanju števila vpisnih mest na naši gimnaziji tako po nepotrebnem in grobo posega v pravico mladih državljanov do izbire šole in posledično manjša dostopnost do gimnazijskega programa.

Prav tako zmanjševanje možnosti  vpisa na Gimnaziji Ledina ne bo pripomoglo k večji vzdržnosti javnih financ, saj je ministrstvo pri svoji odločitvi spregledalo, da je gimnazija v primerjavi s po obsegu podobnimi programi najcenejša. Poskus izboljševanja proračunskih zmožnosti z omejevanjem vpisa v gimnazijski program, ob predpostavki, da bo tudi v bodoče vsem izobrazbe željnim mladostnikom dostop do nje omogočen, je zato vsaj vprašljiv.

Gimnazija Ledina se nahaja v neposredni bližini ljubljanske železniške in avtobusne postaje in kot takšna zagotovo predstavlja pomemben element v obstoječi mreži gimnazij. Manjšanje možnosti vpisa bo tako še zaostrilo probleme s prevozom pri velikem številu tistih bodočih prvošolcev, ki bodo v času šolanja vezani na javni potniški promet. Nepotrebno manjšanje možnosti vpisa na naši šoli bo tako mrežo gimnazij kvečjemu osiromašilo.

Na osnovi zgoraj navedenih dejstev odločno nasprotujemo arbitrarnemu administrativnemu ukrepu, ki, ne da bi izhajal iz dejanskih razmer, neupravičeno spreminja položaj in vlogo Gimnazije Ledina v našem izobraževalnem sistemu. Nasprotujemo ukrepu, ki vnaša med nas negotovost in s tem omejuje možnost nadaljnjega kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela, temelječega na skorajda že 150-letni tradiciji in za katerega smo že pred časom prejeli srebrni častni znak svobode RS. Zlasti pa mu nasprotujemo zaradi vseh tistih mladostnikov, ki bi jih glede na naše zmožnosti lahko sprejeli med ledince, a jih ne bomo smeli.