Prevalje in Ravne eno mesto? Središče mesta na lokaciji Dobja vas

Mesto Ravne-Prevalje : ideja, ki izhaja še iz '80 let prejšnjega stoletja.
Mesto Ravne-Prevalje
V '80.letih se je zaradi intenzivnega povezovanja Prevalj in Raven porodila ideja, da bi to združili v eno veliko mesto. Urbanisti so leta 1978 optimistično risali načrte za to Koroško velemesto, na območje Dobje vasi so postavili center mesta z poslovnimi zgradbami (sedeži podjetij - realizirana je bila le poslovna zgradba Železarne Ravne in Inštitud ŽR) in upravnimi zgradbami (občina) in kliniko (celo ta je bila v načrtu). Stanovanjske soseske bi se razvijale na območju Prevalj (bolj individualna gradnja), Čečovja in Javornika (blokovska gradnja), tudi to je realizirano.

Z željo zgraditi boljšo prihodnost našega somestja SKUPAJ; raje kot razdirati že utečene vezi med mestoma, kot to počne aktualna lokalna oblast. Z željo zgraditi največje Koroško mesto, Koroško prestolnico, močno regionalno središče in mesto pokrajine Koroške. Večja občina in mesto ima večje pristojnosti, od države dobi več denarja, več delovnih mest za diplomante, bolj je privlačno za investitorje. Danes se soočamo s tem, da naše kraje vse obvozi, vse se koncentrira v sosednji Mislinjski dolini v Sl. Gradcu, ki po št.prebivalcev ne dosega niti polovice prebivalcev urbanega območja Prevalj in Raven.

Ljudje na Prevaljah in Ravnah so že od nekdaj bili povezani. Prvič v zgodovini omenjeno leta 1248, ko je takratna cerkev sv. Egidija v Guštanju bila podružnica cerkve sv. Device na jezeru na Prevaljah. Na Prevaljah je nekdaj (v prvi polovici prejšnjega stoletja) bilo tudi okrajno sodišče za Koroško (Mežiško dolino in Dravograd), kar priča o pomembnosti Prevalj tistega časa.

V '80 je bil narejen urbanistični načrt mesta Ravne-Prevalje. Od takrat sta se kraja intenzvno povezovala; skupni mestni/lokalni promet, skupno pokopališče,... takrat smo zahtevali skupno občino in jo tudi dobili (občina Ravne-Prevalje), prav z namenom združitve v eno mesto in gradnjo skupne mestne infrastrukture in centralnih funkcij na lokaciji današnje Dobje vasi.
Vsi ti načrti so bili grobo prekinjeni, ko so se oglasili lokalni petelini, ki jim ideja ni bila všeč, hoteli so h koritu in ustanovili svojo občino Prevalje. Načrt, da zgradimo skupno mesto - eno mesto, mesto, ki bi bilo ekonomsko in družbeno najmočnejše mesto na Koroškem in tem delu Slovenije nasploh je bil prekinjen. Žal.

Danes ta ideja o enem sodobnem mestu Ravne-Prevalje postaja fizična realnost. Z urbanizacijo Dobje vasi (poslovna cona na Ravenski strani in trgovski pas na Prevaljski strani) bo to okolje v nekaj letih postalo fizična celota. Žal bo zaradi širjenja razdora pred nekaj leti in s tem opustitev Urbanističnega načrta iz '80 let, to okolje precej kaotično razporejeno.

A mladi, ki smo polni idej, ki razmišljamo napredno, nas ne bremenijo zamire in zle misli, na nas je, da gradimo boljšo prihodnost zase in prihodnje rodove. 
Danes je tako, da ima država večji posluh do večjih mest, tja se pretaka več denarja za investicije; večji si, bolj si slišan. Večji si večjo moč imaš, večji si, več lahko dobiš.

In mesto Prevalje-Ravne ima kot eno mesto boljšo, svetlejšo prihodnost; večji in hitrejši razvoj, več delovnih mest, razvoj izobrazbene strukture prebivalstva, boljši družbeni in ekonomski razvoj...
Če ti je ta ideja blizu se podpiši.
Dobrodošel je tudi tvoj komentar!

Prevalje-Ravne : eno mesto : Koroška prestolnica    Stopite v stik z avtorjem peticije