Poziv vodstvu Gimnazije Bežigrad k odpravi cenzure in prenehanju kršenja z ustavo zagotovljene pravice do svobode govora

S tem pozivom želimo obvestiti javnost, da se na Gimnaziji Bežigrad izvaja groba kršitev z ustavo zagotovljene pravice do svobode govora in pozivamo alumni Gimnazije Bežigrad ter širšo javnost k podpori za izpolnitev naših zahtev.

Gimnazija Bežigrad je v javnosti priznana ljubljanska gimnazija, na kateri naj bi posebno pozornost namenjali kreativnosti, inovativnosti, socialni ozaveščenosti, kritičnemu mišljenju in odgovornosti dijakov. Prav zato je žalostno in presenetljivo, da ravno ta gimnazija v 21. stoletju cenzurira govore (predstavitve) razredov na maturantskem plesu, s pojasnilom, da je to potrebno, saj gre za protokolarni mednarodni dogodek.

Tudi dijaki generacije 2018/2019 so na začetku priprave svojih predstavitev dobili jasna navodila, da govora ne izkoristijo kot priložnosti za interne šale, ampak naj pripravijo kratko 2-3 minutno predstavitev in zahvalo učiteljem in razrednikom, četudi to pomeni, naj bodo pri tem neiskreni. Vsi razredi so morali kasneje v skladu z ustaljeno prakso vnaprej poslati svoje zahvalne govore in videoposnetke, da bi dobili povratno informacijo o njihovi primernosti in ustreznosti. Iz njih je bilo črtano vse, kar bi po mnenju cenzorjev lahko bilo »žaljivo«, »lokalno« ali pa bi kazalo na »obračunavanje s profesorji« zaradi nekih starih zamer.  

Od enajstih razredov generacije 2018/2019 le 4.C razred ni pristal na takšne pogoje in je na maturantskem plesu namesto cenzuriranega prebral svoj izvirni govor (Opomba: v izogib neskladnosti z zahtevami GDPR smo vse obraze v videu zameglili.)  

Da se 4.C ni podredil zahtevam šole, je sprožilo val ogorčenja s strani vodstva gimnazije in učiteljev. Takoj po plesu je vodstvo šole začelo izvajati hud pritisk in se celo zateklo k izrekanju groženj proti posameznikom in razredu. To je povzročilo veliko vznemirjanja in stiske med dijaki razreda, ki so se v tem času pripravljali na maturo. Proti trem dijakom je bil podan predlog za vzgojni ukrep, pri čemer je vodstvo šole tehtalo med opominom, ukorom in celo izključitvijo dijakov. Naj spomnimo, da se je to dogajalo le nekaj tednov pred zaključkom šolanja teh dijakov na gimnaziji in sredi maturitetnega pripravljalnega obdobja, ko dijaki bolj kot karkoli drugega potrebujejo mir in osredotočenost na učenje. Vodstvo šole je samovoljno celo izbrisalo govor 4.C iz uradnega videoposnetka maturantskega plesa generacije 2018/2019 in s tem grobo poseglo tudi v pogodbeni odnos med starši, ki smo bili plačniki storitve, in izvajalcem, avtorjem videogradiva.  

Dijaki in starši 4.C smo nemudoma odločno stopili v bran dijakom in tako dosegli preklic vzgojnih ukrepov. Na vodstvo šole smo v zvezi s tem dogodkom naslovili več zahtev, katere pa je vodstvo šole ignoriralo oziroma zavrnilo s pojasnilom, da je za njih zadeva zaključena.   Ker čutimo odgovornost do dijakov in staršev bodočih generacij Gimnazije Bežigrad, še vedno zahtevamo:  

1. Brezpogojno ukinitev vnaprejšnje cenzure besedil predstavitve razredov bodočih generacij Gimnazije Bežigrad in s tem odpravo omejevanja svobode govora.

2. Vključitev celotnega nastopa 4.C v uradni video posnetek maturantskega plesa Gimnazije Bežigrad 2018/2019, katerega naj se ponovno distribuira vsem letošnjim maturantom Gimnazije Bežigrad.

3. Pisno opravičilo vodstva Gimnazije Bežigrad dijakom 4.C, ki naj se pošlje v vednost vsem letošnjim maturantom in zaposlenim Gimnazije Bežigrad.

Dijaki 4.C in starši smo zgroženi nad ravnanjem vodstva šole. Od njega pričakujemo, da spodbuja razvoj dijakov v samostojne, svobodomiselne in inovativne mlade ljudi, ki se zavedajo omike javne besede, ne pa,  da jih zatira z ukrepi, ki so bili značilni za pretekli režim, iz katerega smo izstopili v prejšnjem stoletju. Menimo, da morajo učitelji in dijaki v štirih letih zgraditi medsebojno zaupanje in spoštovanje, da vodstvo šole ne bo čutilo potrebe po preverjanju in cenzuriranju govorov.

SVOBODA GOVORA JE TEMELJNA PRAVICA V DEMOKRATIČNI DRUŽBI!


Jelena Tabaković, Barbara Bregar-Mrzlikar, Saša Kos Turel    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Jelena Tabaković, Barbara Bregar-Mrzlikar, Saša Kos Turel to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALIPlačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...