Poziv Vladi RS za pomoč slovenski industriji srečanj zaradi posledic epidemije koronavirusa

PREDLOG UKREPOV ZA OHRANITEV SLOVENSKE INDUSTRIJE SREČANJ 

Slovenska industrija srečanj zaposluje več kot 11.000 ljudi, zaposlenih v podjetjih, ki so člani Kongresnega urada Slovenije. Člani so hoteli, kongresne destinacije, agencije za organizacijo dogodkov, catering podjetja in vsi, ki se profesionalno ukvarjamo z organizacijo poslovnih, strokovnih in družabnih dogodkov, lokalnih in mednarodnih konferenc in kongresov. Poleg tega je od organizacije dogodkov odvisnih še več kot 20.000 kreativcev, ki so večinoma samostojni podjetniki ali samozaposleni v kulturi (glasbeniki, moderatorji, oblikovalci, fotografi, prevajalci, tolmači in drugi).  

Prepoved organizacije dogodkov in srečanj je bila prva na listi ukrepov proti širjenju epidemije covid-19. Vsi v industriji srečanj smo ukrep sprejeli z razumevanjem, empatijo in solidarnostjo, na drugi strani pa zavedajoč se posledic, ki jih bodo imele odpovedi dogodkov in prestavitve na kasnejše obdobje.  

Cenimo tudi prve ukrepe vlade za pomoč podjetjem, vendar nujno potrebujemo dodatne ukrepe države za ohranitev gospodarske panoge, ki je bila pred pandemijo paradni konj slovenskega turizma. Ukrepi bi morali v prvi vrsti omogočiti ohranitev delovnih mest in likvidnosti v podjetjih, ki se ukvarjamo z organizacijo dogodkov. Med njimi je veliko s.p.-jev in manjših podjetij, ki nimajo finančnih rezerv, saj je njihovo poslovanje odvisno od projektov, ki jih je epidemija brutalno zaustavila.  

Spodaj podpisani partnerji slovenske kongresne industrije pozivamo Vlado RS, da omogoči ohranitev industrije srečanj z naslednjimi ukrepi:  

1. Hitro in odločno ukrepanje za amortizacijo ekonomskega in socialnega šoka krize in posledičnih ukrepov tudi na področju organizacije dogodkov.  

2. Oprostitev plačila obveznih prispevkov in vseh dajatev s.p.-jem, d.o.o.-jem, zavodom in drugim oblikam pravnih oseb za čas popolne prepovedi organizacije dogodkov.  

3. Oprostitev plačila obveznih prispevkov za socialna zavarovanja v višini zakonsko določene minimalne postavke za s.p.-je (vsi, ki bodo v celem letu 2020 zaslužili manj kot 20.000 evrov).  

4. Zamrznitev plačevanja najemnin in kreditov za vse, ki jim je prepoved onemogočila poslovanje in organizacijo dogodkov (tudi s.p.-je in fizične osebe).  

5. Zamrznitev plačevanja vseh stroškov, ki so neposredno povezani s prepovedjo organizacije dogodkov (zavarovanja, refundacije, stroški odpovedi) za čas čas popolne prepovedi organizacije dogodkov.  

6. Kritje 80 % plače zaposlenim, ki so bili napoteni na čakanje in na delo doma iz državne blagajne po vzoru ostalih držav EU (trenutni ukrep pokriva 40%).  

7. Neposredna pomoč tistim, ki so nenadoma ostali brez dela. Pri tem predlagamo, če so v preteklem mesecu zaslužili manj, kot je višina neto minimalne plače, naj jim država nameni pomoč v obliki pokritja te razlike.  

8. Zamrznitev obveznosti iz preteklega fiskalnega obdobja, vključno z zamudnimi obrestmi za vsa podjetja, ki delujejo na področju organizacije dogodkov. Po koncu epidemije se podjetjem omogoči plačilo obveznosti na obroke.    

9. Zaradi narave planiranja dogodkov predlagamo, da vsi zapisani ukrepi trajajo 6 mesecev, do ponovne vzpostavitve jesenske sezone dogodkov.

Pozivamo vlado, da ukrepa takoj in s tem reši slovensko industrijo srečanj! 

Industrija srečanj (dogodkov) je panoga slovenskega gospodarstva z visoko dodano vrednostjo. Poleg tega močno povečuje njegovo konkurenčnost. Panoga si običajno po krizah najhitreje opomore, zato si zasluži pozornost in podporo tudi v času krize. 

Gorazd Čad 

GDPR: Vaši osebni podatki so zbrani zgolj za potrebe te peticije in jih bomo uporabili izključno za obveščanje o rezultatih pobude in ukrepih.

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Gorazd Čad to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALIPlačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...