POZIV ZA UKINITEV PRIJAVNIN NA JAVNE RAZPISE JAVNE AGENCIJE ZA FILM (SFC)  

Slovenski filmski center (v nadaljevanju SFC), javna agencija Republike Slovenije, je leta 2012, zaradi vladnega zmanjšanja sredstev namenjenih za zaposlene na SFC, z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) uvedel dve vrsti Tarif pri javnih razpisih: Prva je Tarifa za izvedbo razpisa oz. prijavnina, ki jo prijavitelj plača ob sami prijavi na javni razpis. Druga je Tarifa ob sklenitvi pogodbe, ki jo mora prijavitelj plačati, ko je projekt že izbran, in je vezana na administrativne stroške; pomeni pa delno vračilo javnih sredstev SFC-ju takoj po njihovem prejemu.  

Iz naslova obeh Tarif je SFC v obdobju 2015 – 2020 prejel 338.772,75 EUR (od fizičnih in pravnih oseb, ki so se prijavile na razpise SFC). Ti prilivi niso bili podvrženi obdavčitvi. (Vir: Tajništvo SFC).        

Pri javnih razpisih SFC od vseh prijaviteljev (pravnih ali fizičnih oseb z dejavnostjo) torej zahteva plačilo za prijavo na javni razpis (t.i. Tarifa za izvedbo razpisa). Višina prijavnine se giblje med 50 in 100 evri na posamezno prijavo in ni odvisna (sorazmerna) od višine sredstev, za katero prijavitelj zaproša, temveč od vrste razpisa (npr: razvoj scenarija, razvoj projekta, produkcija filma), na katerega se prijavlja. Prijavitelj, ki zaproša za sredstva za realizacijo projekta v višini 800.000 EUR plača SFC-ju za prijavo enak znesek (100 EUR) kot prijavitelj, ki zaproša za 40.000 EUR. Prijavitelj mora prijavnino plačati tudi v primeru nepopolne vloge.  

Za Slovenijo, kjer so javni razpisi glavni vir financiranja avdiovizualne produkcije, s tem pa potencialnega prihodka filmskih ustvarjalcev za opravljeno delo, je to neobičajen ukrep, ki ga ne poznajo skoraj v nobeni evropski državi. V Avstriji, Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji, Belgiji, Nizozemski, Luksemburgu, Švedski, Norveški, Finski, Litvi, Latviji, Estoniji, Madžarski, Poljski, Hrvaški, BiH in Srbiji nacionalna filmska institucija ne zahteva plačila za prijavo na razpis. Izjeme poleg Slovenije so Češka, Slovaška in Bolgarija.  

Odločitev za tovrstno "selekcioniranje" prijaviteljev je, na podlagi finančnih zmožnosti ter tveganj, najbolj prizadela produkcijske hiše z manjšo produkcijsko zmogljivostjo, pri katerih finančno breme - v času razvoja filmskega projekta in priprav na javni razpis (do prve finančne podpore) - v večini nosijo avtorji sami: režiserji, scenaristi, animatorji, direktorji fotografije itd. To so običajno produkcije z dolgotrajnimi, večletnimi dokumentarnimi in animiranimi projekti. 

Ker uvedba prijavnine (oz. Tarife za izvedbo razpisa) omejuje in ohranja neenakopraven dostop prijaviteljev do javnih sredstev RS, pozivamo Slovenski filmski center, da Ministrstvu za kulturo posreduje predlog za ukinitev Tarife in zagotovi demokratičen prostor za avdiovizualno produkcijo, kjer bodo imeli filmski ustvarjalci in produkcijske hiše enakopraven dostop do javnih sredstev namenjenih filmu. Zato je vabilo k podpisu peticije tudi APEL k spoštovanju demokratičnih načel Republike Slovenije na področju kulture in človekovih pravic.    

 

Povezave:  

Razpis SFC za področje dokumentarnega filma, objavljen 16.4.2021, iz katerega je razvidna zahteva za plačilo prijavnine (t.i. Tarife) pod št. 12.10.
https://www.film-center.si/media/tenders/2021/04/16/besedilo_javnega_razpisa.pdf  

Zakon o Tarifi  in njene vrednosti (vrednost posamezne točke je 5 € kot piše v 2. členu)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-2802?sop=2012-01-2802  

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) iz l. 2012, 51. člen: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388    

 

Sabina Đogić je filmska snemalka, režiserka in producentka. Po študiju filozofije in sociologije kulture je s pomočjo štipendije Ministrstva za kulturo diplomirala iz filmske kamere na Universidad del cine v Buenos Airesu in magistrirala iz Ustvarjalnega dokumentarnega filma na IDEC Pompeu Fabra v Barceloni. Na področju filma je sodelovala s produkcijami iz Argentine, Rusije, Gruzije, Estonije, Francije, Nizozemske, Brazilije, Španije, Finske in Slovenije. Je članica EWA (Evropska mreža za ženske v filmski industriji), DAE (Evropsko združenje za dokumentarni film), IDA (Mednarodno združenje za dokumentarni film), Društva slovenskih režiserjev - DSR, AIPA in Dokumentarnega kolektiva Slovenije. Zadnji film, pri katerem je sodelovala, je bil premierno predstavljen na lanskoletnem filmskem festivalu v Berlinu.    

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Sabina Đogić lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...