POZIV K PODPISOVANJU PETICIJE PROTI REZOM V KULTURI

Nacionalni svet za kulturo je na 2. izredni seji dne 21. septembra 2015 obravnaval napoved krčenja proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo. V zvezi s tem člani sveta ugotavljamo naslednje:

1. Slovenska kultura je v zadnjih dvajsetih letih deležna sistematičnega političnega razvrednotenja. Državna oblast se izogiba kulturnopolitičnim odločitvam, s katerimi bi uredila sistemsko okolje za produkcijo, distribucijo in varovanje kulturnih dobrin, ob tem pa vseskozi niža deleže sredstev državnega proračuna za kulturo. Leta 1995 je ta znašal 2,5%, leta 2014 pa le 1,67%. Po letu 2009 oblast niža obseg proračunskih sredstev za kulturo, ki so leta 2009 znašala 204 milijone, letos 157 milijonov, za leto 2016 pa so napovedana dodatna znižanja.

2. V istem obdobju je z zakoni in ustanovitvenimi akti določen obseg dejavnosti ustanov, ki izvajajo javni interes na področju kulture, ostal nespremenjen ali se je celo večal. Slovenska kulturna infrastruktura, ki se je v finančno najugodnejših obdobjih soočala z vrsto problemov od neustreznega kulturnega modela, sistemskih nedorečenosti in nezadostnih materialnih pogojev do neurejenega položaja samozaposlenih in nevladnega sektorja, zato zdaj drsi proti neizogibnemu zlomu, saj je razkorak med obveznostmi, ki naj bi jih izvajala, in neustreznimi materialnimi pogoji vse večji in ga ni več mogoče premostiti z notranjimi rezervami.

3. Kot številni državljani Republike Slovenije tudi člani Nacionalnega sveta za kulturo razumemo kulturo kot enega temeljev svojega obstajanja in zato najostreje obsojamo politično prakso njene sistematične razgradnje.

Predsednika vlade dr. Mira Cerarja pozivamo, da ustavi sovražno protikulturno politiko, ki smo ji priča zlasti od leta 2010 dalje, ter skrbi za kulturo na vladni ravni nameni tisto pozornost, ki pripada konstitutivnim temeljem države. Narod, ki izgublja kulturno suverenost, namreč neizogibno izgublja tudi politično suverenost.
Ministra za finance dr. Dušana Mramorja pozivamo, da skrbi za kulturo nameni del tiste pozornosti, ki jo je namenil skrbi za konsolidacijo bančnega sistema. Nevzdržno je, da bi država varovala tiste, ki so se okoristili s finančnimi mahinacijami, za ceno uničevanja lastne kulture.

Ministrico za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar pozivamo, da zavaruje interese kulturnega resorja, če pa bo prišlo do krčenja proračunskih sredstev, pa naj nemudoma odstopi ter na ta način izkaže svojo odgovornost za slovensko kulturo.

Zainteresirano javnost vabimo, da se pridruži našim pozivom, saj bo sicer s svojim molkom soodgovorna ne le za razgradnjo slovenske kulture, ampak tudi za izgubo kulturne in politične suverenosti, brez katere samostojna Slovenija izgublja svoj temeljni smisel.

 

Nacionalni svet za kulturo

Metod Pevec, predsednik

dr. Andrej Blatnik, član

dr. Milena Mileva Blažić, članica

dr. Sonja Ana Hoyer, članica

Uroš Lajovic, član

Jadranka Plut, članica

Alja Predan, članica

 

 

 

 


NACIONALNI SVET ZA KULTURO    Stopite v stik z avtorjem peticije