Podpora iniciativi za stanovanjsko zadrugo Prava ideja

S svojim podpisom pozivam župana Mestne občine Maribor dr. Andreja Fištravca in direktorico Javnega medobčinskega sklada Maribor mag. Tanjo Vindiš Furman, da podpreta iniciativo za stanovanjsko zadrugo in vključita MOM in JMSSM v delovanje zadruge. Iniciativa za rešitev stanovanjskega problema brezdomcev in ljudi, ki jim je kršena pravica do dostojnega bivanja, ne more uspeti brez aktivne udeležbe lokalne skupnosti.  

 

 

Predstavitev iniciative za stanovanjsko zadrugo Prava ideja

Srečujemo se pogosto. Na trgih, ulicah in v parkih, ki so vsem priljubljena zbirališča. Pogosto pogledamo stran. Zaradi strahu. Hitro stopimo po svojih opravkih, da se ne bi slučajno kdaj stekle naše usode. Zaradi otopelosti. Kakršnakoli gesta naklonjenosti, solidarnosti, protesta je le kaplja v morje. Včasih mislimo, da moramo pomagati. In naredimo majhno človekoljubno gesto, čeprav kljuva dvom, da s tem kvečjemu orjemo ledino, ki ne gre nikamor. Srečujemo se brezdomci, ljudje, ki jim je kršena pravica do dostojnega bivanja in tisti, ki v strahu, otopelosti in celo majhnih človekoljubnih gestah pomagamo poganjati mašinerijo, ki preganja naše someščane in someščanke v kontejnerje, zapuščene kleti, improvizirana zavetja, medtem ko je na tisoče stanovanj praznih in peščica bogati zaradi nepremičninskih špekulacij.

In če bi se srečevali drugače, kot enaki, z enakim dostojanstvom, vsak s pomembnim in priznanim znanjem in izkušnjami, kot sodelujoči za skupno dobro. Takšna srečanja so se zgodila nam. V njih smo ugotovili preproste stvari. Brezdomstvo ni individualen problem, ampak družben in skupen. Brezdomstvo je družbeno proizvedeno in ni rezultat individualne nesposobnosti. Je rezultat v družbene institucije vpisanih praks individualizacije krivice in njenega potiskanja v anonimnost, je rezultat stigmatizacije iskanja pravice in resnice in je rezultat sistema, ki proizvaja reveže brez pravic, ker so kot taki surovina za različne oblike izkoriščanja in zlorab. Pravica, resnica in dostojanstvo nas delajo za ljudi. Zato je brezdomstvo kot prisilno utišanje zločin proti človeštvu.

Kot enaki, z enakim dostojanstvom, z znanji, ki niso več ali manj vredna, lahko razumemo problem in ponudimo rešitve. Na osnovi naših razgovorov je rešitev za problem brezdomstva na dlani. Zaustaviti je treba nepremičninske špekulacije in zagotoviti uresničevanje pravice vsakega in vsake do dostojnega bivanja. To lahko dosežemo skupaj, tako da zgradimo stanovanjsko zadrugo, ki bo združevala brezdomce, ljudi, ki jim je kršena pravica do dostojnega bivanja ter podpornikov in lokalne skupnosti. Takšna zadruga bo obnavljala prazna stanovanja medobčinskega stanovanjskega sklada (gre za tisoče stanovanj). V teh stanovanjih bodo bivali socialno ogroženi, ki jim je kršena pravico do dostojnega bivanja in so vključeni v zadrugo. Na ta način lahko rešimo stanovanjske probleme ljudi, zaustavimo nepremičninske špekulacije, ki uničujejo stanovanjski fond, kulturno dediščino in povzročajo anomalije na nepremičninskem trgu, ki vodijo v sistematično zanikanje pravice do stanovanja številnim.

 

 

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Andrej Kurnik to hand over my signature to those who have power on this issue.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. To ensure you receive our emails, please add info@peticija.online to your address book or safe senders list.

Plačilo oglaševanja

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...