Podpora festivalu Teden kulture na placu

 

Teden kulture na placu (a.k.a. TKNP) je že celo desetletje znan kot 7-dnevni brezplačni festival ustvarjalnih delavnic, plesa, teatra in glasbe. Gre za festival, ki uspeva izključno s prostovoljnim delom mladih, in je leta 2010 prejel Ganglovo priznanje Občine Metlika, leta 2011 priznanje Mladinskega sveta Slovenije, leta 2012 pa Državno priznanje v mladinskem sektorju, ki ga podeljuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  

Festival, ki prebuja Partizanski trg in oživlja mesto, nudi mladim neformalno izobraževanje, odkriva talente, spodbuja kreativnost in razmišljanje izven okvirov, tke prijateljstva in poznanstva  ter občinstvo hrani s kulturnimi doživetji.

To je festival, na katerega se radi vračajo tako mladi in starejši obiskovalci kot kvalificirani mentorji ter priznani domači in tuji nastopajoči.

 

TKNP je v 10 letih brezplačno nudil okrog 150 delavnic, katere je vodilo približno 200 mentorjev ter 70 poletnih večerov, v času katerih se je odvilo več kot 150 različnih kulturno-zabavnih dogodkov.  

TKNP je festival vseh nas in kot tak ne želi biti del sistema, v katerem ima festivalu nasprotujoča manjšina (prešteta na prste ene roke) več pravic kot festivalu naklonjena večina.  

KULTURA DELA MESTO DELA KULTURO! 

 

Spodaj podpisani podpirate in spodbujate izvedbo 11. Tedna kulture na Placu med 13. in 19. julijem na Partizanskem trgu v Metliki.

Hvala vam!

Vaš Kud Plac