Pobuda za vrnitev 2. januarja kot dela prostega dne

Vlada je 11.5.2012 sprejela Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), v katerem je kot eden od ukrepov sprejeta ukinitev 2. januarja kot dela prostega dne. V Sloveniji tako vse od leta 2013 2. januar, ki je bil za praznik določen leta 1955, ni več praznik.

Uradni razlog za sprejetje takšnega ukrepa je dodatna produktivnost v gospodarstvu ter privarčevana sredstva za nadurno praznično delo v javni upravi (za slednje je bilo pozneje z izračuni pokazano, da gre za praktično zanemarljiv znesek - 170.000 EUR). Ena od razlag  je bila, da tudi v drugih evropskih državah tega praznika ne poznajo. Žal je bilo spregledano, da je Slovenija med evropskimi državami z najmanj prostimi dnevi v letu - medtem ko ima povprečni Nemec, če upoštevamo tako dopust kot državne praznike, 40 prostih dni v letu, jih ima povprečni Slovenec zgolj 27. Medtem ko nekatere študije sicer za Slovenijo navajajo 12 dela prostih praznikov, je realna slika drugačna - saj veliko teh praznikov pade na vikend in Slovenija, v nasprotju z nekaterimi drugimi evropskimi državami, teh praznikov ne nadomešča v drugih delavnih dneh.

Ukinitev praznika je med ljudmi prinesla razumljivo nezadovoljstvo. Dva praznična dneva sta nam dala možnost resnično užiti praznike in se odpočiti - le spočit delavec pa je lahko zadovoljen in produktiven delavec.

Prisotnost na delovnem mestu 2. januarja je v večini podjetij minimalna, prav tako pa je storilnost zelo nizka - poleg tega, da si delavci niso imeli priložnosti odpočiti, tudi zaradi znižane morale zaradi odvzema prostega dne.

Poleg samega dela prostega dne pa je bila ukinjena tudi pomembna Slovenska družinska tradicija. Medtem, ko je bil 1. januar dan za počitek po silvestrovanju, je bil 2. januar dan za obisk družine in sorodnikov. Ta tradicija je poleg naštetih razlogov še en razlog, da se 2. januar ponovno uzakoni kot dela prost dan.

Ker je očitno, da nam ukinitev praznika ni prinesla pravih gospodarskih učinkov vas pozivam, da s podpisom podprete vrnitev 2. januarja kot dela prostega dne.