Pobuda za ohranitev zdravega jedra Waldorfske šole v Ljubljani

Spoštovano vodstvo šole, pedagoški in drugi strokovni sodelavci ter starši!

Približujemo se 30. obletnici delovanja Waldorfske šole Ljubljana, s katero se je tudi v Sloveniji odprla možnost vzgajanja in izobraževanja po načelih waldorfske pedagogike, ki je usmerjena v razvoj svobodnih posameznikov, polnih navdušenja, veselja do življenja, čuta zase in soljudi. Na teh temeljih je v slabih treh desetletjih zrasla skupnost ljudi, ki skrbijo za varnost in dobro počutje ter zdravje otrok, mladostnikov in učiteljev, je vključujoča in ohranja neselektivni pedagoški pristop. 

Trdni so bili ti temelji, saj so vzklili iz nevihte I. svetovne vojne in so kot taki ponujali odgovor na humanistične, pedagoške in druge dileme tistega časa. Spet jih je ogromno, pred njimi pa smo se otroci, starši, učitelji ter drugi pedagoški delavci znašli po zaslugi protikovidnih ukrepov. Če bi sledili waldorfskim principom, bi v težkih razmerah samo še okrepili medsebojne vezi, preizkušnje bi nam dale energijo in moč za vztrajanje na medsebojnem spoštovanju, sodelovanju, zaupanju in odkritosti. Vztrajali bi na okolju, ki goji sproščeno ustvarjalnost, zdrav osebnostni, socialni in duhovni razvoj otrok. To bi moralo biti v interesu vsakega starša, učitelja in učenca. In to ne samo, kadar sije sonce, pač pa še bolj takrat, ko nam je težko!

Namesto, da bi na predvečer okroglega jubileja utrjevali naše poslanstvo, gradili mostove in si izmenjevali podporo, navdih, energijo in moč, da vztrajamo in si še naprej upamo biti drugačni, je vodstvo šole po posvetu Sveta staršev sprejelo odločitev, da sta samotestiranje in maske vseeno boljša izbira kot pouk na daljavo. Skupnosti v trenutku ni bilo več!

Del staršev je vseeno raje izbral šolanje na daljavo, ki ne zagotavlja interaktivnega delovanja in ne spodbuja kreativnosti, kar je bistvo waldorfskega šolanja, utemeljenega na pristnem stiku in druženju. To je tudi glavni razlog, da smo številni starši za svoje otroke izbrali » alternativen« način izobraževanja.

Ker med starši -  z redkimi izjemami - ni waldorfskih pedagogov, smo učnemu procesu na daljavo še manj kos kot tisti na »običajnih šolah«. Zaradi vsega naštetega smo se starši »waldorfskih otrok« znašli v še hujši stiski kot starši otrok v javnih izobraževalnih ustanovah, saj so naša pričakovanja že v osnovi drugačna.

Zaradi nastale stiske vodstvo Waldorfske šole vljudno prosimo, da skupaj najdemo optimalno rešitev. Morda obstaja možnost, da otrokom, ki se bodo šolali na daljavo, zagotovite posebno pomoč na domu, če bi se organizirale manjše skupine otrok? Obstaja možnost, da kot Waldorfska šola tudi formalno omogočite šolanje na domu, čeprav smo v sredini šolskega leta? Boste uredili sorazmerno nižje šolnine za tiste, ki se bodo šolali na daljavo oziroma na domu?

Da tistim otrokom, ki ne bodo hodili k pouku, omogočite vsaj primerljivo kvaliteto učnega procesa, nenazadnje pozivamo tudi zato, ker je pobuda za presojo ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka že na ustavnem sodišču. Da vladni odlok v svojih določilih ne upošteva niti pedagoške niti psihološke stroke, je več kot 500 pedagoških delavcev opozorilo v drugem učiteljskem manifestu, z zdravstvenega vidika pa so nasprotovanje izrazili v Iniciativi slovenskih zdravnikov.

Potrošniška družba ima rada izrek, da izjemni časi kličejo k novim pristopom. Mi želimo zgolj ohraniti zdravo jedro Waldorfske šole v Ljubljani. Če tega ne bomo storili, bo v najboljšem primeru ostalo ime, skupnosti žal ne bo več.

Še vedno ni prepozno, da postanemo Svetilnik!  

V Ljubljani, 24.11. 2021


Pobuda za ohranitev zdravega jedra Waldorfske šole (Polona Frelih)    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Pobuda za ohranitev zdravega jedra Waldorfske šole (Polona Frelih) to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALI

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...