Pobuda za zmanjšanje obsega dela in števila ocen v osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah zaradi epidemije SARS-CoV-2

Mladinska aktivistična organizacija na željo mladih začenja pobudo za zmanjšanje obsega dela in števila ocen v osnovnih in srednjih šolah ter na faksih in prilagoditev standardov na maturi zaradi epidemije SARS-CoV-2. Situacija trenutno ne omogoča takega šolanja, kot ga mladi potrebujemo. Kljub temu, da smo sredi epidemije, je država dolžna poskrbeti za zadostno in učinkovito šolanje mladih. 57. člen ustave RS se glasi: »Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo.« Izobrazba, ki jo prejemamo v času šolanja na daljavo je daleč od ustrezne in ne omogoča enakih možnosti vsem.

Vsi se zavedamo razsežnosti epidemije. Zdravstvo in gospodarstvo sta zaradi slabega odziva vlade tik pred propadom, država pa uvaja nesmiselne ukrepe in ignorira mnenja vseh nas. Predvsem na stranski tir postavlja šolstvo brez kakršnih koli regulacij ali pomoči šolskemu sistemu s strani organov, ki so za to pristojni.

V več primerih se je že opazilo, da trenutni model šolanja na daljavo ne deluje. Že v prvem valu epidemije se je pokazalo, da mladi od takega načina izobraževanja ne odnesemo niti približno toliko kot sicer, če pa si želimo enakega nivoja znanja, pa moramo v to vložiti skoraj dvakrat več časa. Mladim tako kljub dejstvu, da smo doma, zmanjkuje prostega časa, kar močno vpliva na naše duševno zdravje in počutje.

Prav tako so velik problem t. i. spletne učilnice. Velike obremenitve povzročajo izpade in nedelovanje, a učitelji za take težave velikokrat nimajo posluha. Veliko profesorjev prav tako ni razumevajočih za težave z internetno povezavo  in z računalniško opremo, saj pričakujejo, da ima vsak najstnik doma vsaj eno uporabno elektronsko napravo, kar pa velikokrat ne drži. Situacijo je še poslabšal ukrep, ki umika tehnično blago iz redkih še odprtih trgovin.

»Učinkovitega samostojnega učenja doma so daljše obdobje zmožni le redki učenci in dijaki. Poleg samega poučevanja je za uspešno učenje namreč bistveno sodelovanje z vrstniki in pedagoškimi delavci, ki je pomemben motivator in pospeševalec učenja,« na kar so v odprtem pismu opozorili v Zbornici kliničnih psihologov Slovenije (ZKPS).

Kot so že ob ponovni razglasitvi epidemije opozarjali tudi na Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), pa na Ministrstvu za znanost, izobraževanje in šport (MZIŠ) od marca nihče ni poskrbel, da bi imeli vsi učenci zagotovljen dostop do interneta in potrebno opremo za delo na daljavo.

Na nas so se obrnili najstniki iz cele Slovenije, ki so opozorili na ključne težave, s katerimi se soočajo pri delu na daljavo:

- Naloge je veliko več, saj med urami ne uspemo predelati vsega, mnogi učitelji in profesorji nam rečejo, da naj ostalo predelamo sami, ker naslednjič za to ne bo časa.

- Nekatere šole od nas zahtevajo, da imamo med pisanjem testa dve kameri, eno spredaj in eno zadaj, to pa opravičujejo z izjavo, da nam ne zaupajo dovolj, da bi lahko vedeli, da ne bomo prepisovali.

- Pouk na srednjih glasbenih šolah je neproduktiven. Imeti uro inštrumenta preko zooma, ki zaradi slabe internetne povezave ves čas prekinja, je potrata časa, saj v tisti uri ne uspeš narediti ničesar.

- Mnogo učiteljev ne zna uporabljati spletnih orodij in zato pride do raznih tehničnih težav med uro. Nekateri profesorji gredo tako daleč, da za tehnične težave obtožujejo nas.

- Na nekaterih šolah pišejo teste na daljavo brez resne predpriprave, na nekaterih testih se ne moraš vračati na prejšnje vprašanje, saj tega nekateri profesorji ne znajo nastaviti. Kljub temu, da testov tudi oni nočejo pisati na daljavo, moramo  pridobiti ocene in drugega načina ni, saj naj bi bili po besedah profesorjev razredi preveliki, da bi lahko vsi dobili ustne ocene.

To je samo nekaj primerov, ki kažejo na to, da šolanje na daljavo ni ustrezna rešitev. Mladi zahtevamo, da se v osnovnih in srednjih šolah ter na faksih zmanjša obseg dela na način, da se iz učnih načrtov začasno umakne stvari, ki niso del osnovnega znanja. Prav tako zahtevamo, da se poenoti sistem pridobivanja ocen, da bodo imeli vsi učenci, dijaki in študentje po celi Sloveniji enake možnosti. Potrebno je tudi zmanjšanje števila ocen v tem šolskem letu in natančna opredelitev osnovnih standardov, ki bodo potrebni za napredovanje v naslednji razred ter znižanje kriterijev na maturi, saj so dijaki že tako pod gromozanskim stresom in jim visoki standardi še bolj otežijo sprejem na fakulteto, na katero si želijo.

V šole je treba v najbližji prihodnosti poslati učence prve in druge triade osnovne šole in dijake četrtega letnika, ki to leto pišejo maturo. takoj, ko bo situacija dopuščala, pa tudi vse ostale učence in dijake. Ministrstvo ima na voljo tudi model C, ki bi ga lahko uvedlo in s tem zmanjšalo možnost za ponovni izbruh.

Razumemo, da je takšno delo na daljavo tudi za učitelje in profesorje izredno težko obdobje, vendar opozarjamo na težave, s katerimi se soočamo mladi. Profesorji, z izjemo redkih, ki so tako brezobzirni, da nam nalagajo preveč naloge in nam ne nudijo razlage, ki jo nujno potrebujemo, niso krivi za trenutno situacijo.

To so osnovni ukrepi, ki bi jih moralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sprejeti za lajšanje posledic epidemije na šolstvo. V nasprotnem primeru bomo v bližnji prihodnosti priča porastu izgorelosti, duševnih težav med mladimi ter slabšemu znanju, kar bo postala težava ne samo ene generacije, temveč celotne mladine. Zahtevamo tudi takojšnji začetek raziskav o posledicah karantene na šolstvo in mlade in upoštevanje mnenja strokovnih pedagogov in psihologov. Zahtevamo dolgoročni načrt šolanja na daljavo, ki zajema vse dejavnike. V nasprotnem primeru bomo stopnjevali pritisk na ministrstvo!


Mladinska aktivistična organizacija    Stopite v stik z avtorjem peticije