PETICIJA ZA ZNIŽANJE CEN KOMUALNIH STORITEV V OBČINAH CERKNICA, BLOKE, LOŠKA DOLINA

Na podlagi 45. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991) smo se spodaj podpisani državljani Republike Slovenije zbrali in pristopili k podpisu naslednje  

 

P E T I C I J E  

 

Spodaj podpisani zahtevamo od občine Cerknica, Bloke in Loška dolina ter od pristojnih institucij in/ali javnih zavodov, da zaradi previsoke cene komunalnih storitev v občini Cerknica, Bloke in Loška dolina tako ukrepajo ter da:  

1.     Znižajo ceno omrežnine in oskrbe s pitno vodo.

2.     Znižajo cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

3.     Znižajo cene ravnanja s komunalnimi odpadki.

 

Obrazložitev peticije:

 

Občine Cerknica, Bloke in Loška dolina plačujemo eno od najvišjih cen komunalnih storitev v državi, kljub temu, da ne gre za ene izmed najredkeje naseljenih občin, kar bi lahko opravičevalo tako visoko ceno storitev.

 

Splošno je znano, da morajo občine svojim občanom zagotavljati kvalitetne storitve in da pri zagotavljanju koristi občanom svojo vlogo igra tudi cena storitve. Nedopustno je, da gospodinjstva v treh omenjenih občinah plačujemo za komunalne storitve dvojne ali celo trojne zneske glede na ostale občine. 

 

Podpisniki peticije zato ocenjujemo, da so cene zgoraj navedenih komunalnih storitev previsoke in zahtevamo takojšnjo znižanje cen na nivo cen primerljivih občin.


nezadovoljni_občan    Stopite v stik z avtorjem peticije