Peticija za zaščito pred spolnim nasiljem nad dekleti in ženskami

Ob zadnjih primerih nasilnih spolnih dejanj in posilstev se je ponovno pokazalo,
da je odnos države do navedenega, obenem pa tudi zaščita žensk in deklet pred
spolnim nasiljem v Sloveniji na povsem nesprejemljivi ravni. Zato je nujno
takojšnje ukrepanje pristojnih inštitucij ter posameznic, posameznikov v smeri
korenitih sistemskih in institucionalnih sprememb.

Zadnji ukrepi policije in zatem tudi tožilstva, ki je za storilca večkratnih poskusov
posilstva zahtevalo le hišni pripor, jasno kažejo, kakšen je odnos odgovornih
državnih institucij do tovrstnih najhujših zločinov nad ženskami. Zaščita in
odnos države do državljank sta civilizacijsko popolnoma zaostala in terjata takojšnje
ukrepanje.


Zahtevamo

 1. takojšen poziv k odgovornosti  vseh tistih (policija, tožilstvo), ki so s svojimi ravnanji ali opustitvijo ukrepanja
  dopustili ponovitev dejanj spolnega nasilja nad dekleti in ženskami;
 2. vsakokratno takojšnjo ter dosledno izvedbo primernih in učinkovitih ukrepov zoper osebo, ki
  je utemeljeno osumljena spolnega nasilja nad dekleti in ženskami;
 3. načrtno, sistematično obveščanje in ozaveščanje strokovne ter laične javnosti o brezpogojni
  nesprejemljivosti izvajanja spolnega nasilja nad dekleti in ženskami ter
  vzpostavljanje ničelne tolerance do spolnega nasilja:
 4. priznanje pravične in sorazmerne odškodnine dekletom in ženskam, ki so doživele spolno
  nasilje, kadar so državne institucije s svojo ignoranco ali neučinkovitimi
  ukrepi glede storilca spolnega nasilja omogočile ponovitev kaznivega dejanja;
 5. dosledno obveščanje oseb, ki so preživele spolno nasilje, kje se storilec nahaja (ali je
  v priporu/zaporu, kdaj je/bo izpuščen …), da se lahko ustrezno in pravočasno
  zaščitijo, v kolikor se počutijo še vedno ogrožene.


Ustreznost ukrepov, ki jih kot družba izvajamo v primerih  spolnih zločinov, je bistvenega pomena za
lažje okrevanje žensk in deklet, ki so doživele spolno nasilje, vpliva pa tudi na splošni občutek varnosti v naši državi. Obenem predstavlja opozorilo morebitnim oz. potencialnim storilcem tovrstnih zločinov. Odziv na spolne zločine v
Sloveniji v zadnjem obdobju je pokazal, da pri nas  ni zadostnega  zavedanja o travmatičnih posledicah tovrstnih
dejanj za preživele in njihove bližnje ter da odgovorni nimajo prave volje in kompetenc za primerno ukrepanje.