Peticija za ureditev pripravništev in zaposlovanja mladih v VIZ

Peticija za ureditev pripravništev in zaposlovanja mladih v vzgoji in izobraževanju 

Področje vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju VIZ) se pri urejanju pripravništev in zaposlovanju mladih v zadnjem času sooča s popolnim kolapsom sistema. Po ukinitvi volonterskih pripravništev, ki jo je Vlada RS sprejela na svoji 13. redni seji 11. 12. 2014, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) že skoraj leto in pol (zadnji razpis septembra 2014) ni razpisalo nobenega novega pripravniškega mesta, zato sveži diplomanti s pedagoško izobrazbo in pomočniki vzgojiteljev v vsem tem obdobju nimamo skoraj nikakršnih možnosti, da bi prišli v stik s šolo in pridobili potrebne izkušnje ter pogoje za opravljanje strokovnega izpita, s čimer bi lahko enakovredno kandidirali za zasedbo tistih redkih prostih delovnih mest, ki se v šolstvu včasih vendarle odprejo. Nekatere druge teoretične možnosti sicer obstajajo (zaposlitev za določen čas do enega leta, nudenje učne pomoči v sklopu javnih del, usposabljanje na delovnem mestu), vendar so v praksi zaradi različnih okoliščin nezadostne ali neizvedljive.

Hkrati s problematiko pripravništev se zaradi zastoja zaposlovanja v VIZ z zelo omejenimi možnostmi spopadamo tudi tisti brezposelni, ki že imamo opravljen strokovni izpit, saj smo se zaradi pomanjkanja prostih delovnih mest prisiljeni zadovoljiti le z redkimi sporadičnimi zaposlitvami za določen čas ob nadomeščanju bolniških odsotnosti, s skrajšanim delovnim časom ali posameznimi projektnimi delovnimi mesti, medtem ko si dolgoročne in stabilne zaposlitve praviloma ne moremo zagotoviti. Opisana populacija se zato nenehno spopada s problemom socialne izključenosti.

MIZŠ je sicer problematiko pripravništev/zaposlovanja mladih pred kratkim želelo reševati z evropskimi sredstvi v sklopu programov Jamstva za mlade, zato je konec novembra 2015 objavilo popolnoma zgrešen in diskriminatorno zastavljen javni razpis Prva zaposlitev v VIZ. Težava razpisa je predvsem starostna diskriminacija, saj je z njim onemogočeno opravljanje pripravništva vsem, ki so starejši od 29 let. Prav tako so neupravičeno izvzeti tudi pomočniki vzgojiteljev. Za udeležence, izbrane po tem razpisu, je po koncu pripravniškega obdobja in opravljenem strokovnem izpitu predvidena tudi zaposlitev za nedoločen čas na mestu upokojenega učitelja, s čimer so prav tako onemogočene enakovredne možnosti za zasedbo prostega delovnega mesta vsem ostalim brezposelnim osebam, ki izpolnjujejo pogoje. Razpis Prva zaposlitev v VIZ je kljub optimističnim napovedim odgovornih na ministrstvu po pričakovanjih spodletel, saj se je po podatkih ministrstva na obljubljenih 300 pripravniških/delovnih mest prijavilo le 7 vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Menimo, da je takšno reševanje problematike v prvi vrsti predvsem neprimerno in neodgovorno, zato v zvezi z opisano situacijo od MIZŠ zahtevamo:

- da do 15. 2. 2016 opravi evalvacijo razpisa in jo tudi javno objavi, predstavi razloge za takšen rezultat (le 7 prijav) in sprejme rešitve za realizacijo prvotno zastavljenih ciljev zagotoviti 300 pripravniških/delovnih mest v letu 2016.

- Ministrstvo naj v najkrajšem možnem času objavi nov razpis za plačana klasična pripravništva (kar je vsaj enkrat letno dolžno storiti po 111. členu ZOFVI), in sicer toliko pripravniških mest, kolikor znaša razlika med dejansko zaposlenimi preko projekta Prva zaposlitev v VIZ in prvotno obljubljenimi 300 mesti, torej vsaj 293.

- Ministrstvo naj prav tako v najkrajšem možnem času sprejme ukrepe za aktivno zaposlovanje tudi vseh tistih, ki že imajo določene izkušnje in opravljen strokovni izpit, na način, da jim bo omogočena stabilna in dolgoročna zaposlitev v VIZ (obljubljenih 500 mest v letu 2016).

- Problematiko naj začne reševati sistemsko in z dolgoročno strategijo, ki bo vključevala učinkovit in tekoč prehod mladih diplomantov od pridobivanja izkušenj, strokovnega izpita, do stabilne zaposlitve v VIZ, in ne projektno, kot to počne sedaj (Jamstvo za mlade, Popestrimo šolo, napovedani so še novi projekti, ki so povsem neučinkoviti). Evropska sredstva zato nikakor niso primerna za primarno obliko financiranja, ampak je potrebno vzpostaviti stabilen državni sistem urejanja tega področja ter financiranje zagotoviti znotraj integralnega proračuna in sredstev, ki jih Republika Slovenija namenja izobraževanju. Vsa ostala sredstva, ki jih ministrstvo uspe pridobiti iz drugih virov, pa videti zgolj kot priložnost za nadstandard in dodatno pomoč.

Če bodo odgovorni na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport še naprej zanemarjali področje pripravništev in zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju ter izkazovali podcenjujoč odnos do nas mladih kot bodočih nosilcev vzgojno-izobraževalnega sistema, lahko to dolgoročno vodi le v popolno razvrednotenje učiteljskega poklica in posledično v padec kvalitete slovenskega javnega šolstva.

Besedilo je plod sodelovanja zainteresirane skupine uporabnikov spletnega foruma Mladi učitelj.