PETICIJA ZA SVOBODO GOVORA

Podpisani/a polnoletni/a državljan/ka Republike Slovenije na podlagi 45. člena Ustave RS zahtevam, da

-sodišča

-Državni zbor

-vlada in ministrstva

-državni in paradržavni organi

-občine in upravni organi

-tožilstva in policija

-mediji

-civilnodružbene in nevladne organizacije

dosledno spoštujejo in uresničujejo 39. člen Ustave RS, ki se glasi:

»Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.«

Zavračamo vsakršno omejevanje te svoboščine s katerimkoli izgovorom, ki ni v skladu z mednarodno pravno prakso.

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Vane Gošnik lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...