Peticija za spremembo prometnega režima na Aljaževi v Šiški

Zadeva: Peticija za spremembo prometnega režima na Aljaževi ulici v Šiški

Devno se srečujemo s prometno problematiko na območju Černetove in Aljaževe ulice v Šiški.

Predel kjer živimo naj bi bil miren, saj gre za območje stanovanjskih hiš, vendar pa je glede na prometni tok vse prej kot to. V času prometnih konic, zjutraj in popoldne, je na ulicah kolona vozil, ki potujejo v mesto. In ta kolona se vije od Goriške preko Aljaževe in Černetove do Drenikove. Z zaprtjem enega pasu za osebna vozila na  Celovški cesti, se je večino prometa za center mesta, Šiško in Bežigrad preusmerilo na Aljaževo ulico. Ostale ulice severno ali južno od nas imajo samo promet, ki omogoča normalno funkcioniranje samega območja, pri nas pa gre za očiten tranzitni promet v smeri središča mesta. 

V glasilu Ljubljana smo zasledili odgovor na svetniško pobudo glede ureditve Aljaževe ulice v enosmerno cesto, ki pravi, da bi taka odločitev prizadela širše območje. S to trditvijo se zelo strinjamo, obenem pa nas zanima, če se je kdo vprašal, kako bo preureditev Verovškove v enosmerno ulico na odseku med Černetovo in Goriško vplivala na širše območje? Ali pa morda ukinitev izvoza z Alešovčeve na Celovško in Goriško? Podlimbarskega ulica tudi nima izvoza na Goriško in prav tako ne Podjunskega ulica na Drenikovo. Vse to so ukrepi, ki so prizadeli širše območje oziroma, če smo bolj natančni, Aljaževo in Černetovo ulico.

Stanovalci Aljaževe in Černetove se strinjamo, da je količina prometa neprimerna za tako majhni ulici in apeliramo na MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, da na omenjenem območju izvede ukrepe za zmanjšanje prometa.

Kot predlog ureditve prometne situacije širšega območja predlagamo ureditev krožišča na križišču Celovška – Drenikova – Na jami – Alešovčeva ulica in preureditev Aljaževe ulice na odseku med Goriško in Černetovo v enosmerno ulico in sicer v smeri proti Goriški. (Morda bi bilo smiselno, da se obenem Verovškova preuredi v enosmerno iz Goriške proti Černetovi (obratno kot sedaj)).


Tadeja Matičič, Matej Pasarič    Stopite v stik z avtorjem peticije