PETICIJA ZA SPOŠTOVANJE SODNE ODLOČBE O DEPORTACIJI SIRCA AHMEDA ŠAMIJA NA HRVAŠKO

Sirski migrant Ahmad Šamij je leta 2015 ilegalno prestopil Slovensko, nato še Avstrijsko mejo. Avstrija ga je kot ilegalna migranta vrnila Sloveniji, kjer je februarja 2016 zaprosil za azil. Ministrstvo za notranje zadeve je njegovo prošnjo zavrnilo, saj je zanj odgovorna Republika Hrvaška. Minstrstvu sta nato potrdila še Vrhovno in Evropsko sodišče. Na dan, ko je policija hotela migranta deportirati v skladu s sodno odločbo, sta nezakonito intervenirala poslanca državnega zbora Jan Škobrne in Miha Kordiš ter ga "skrila" v DZ kamor policija brez naloga ne more. Po nelegalni intervenciji se je za ad hoc akcijo zamrznitve deporatacije na podlagi prepozne in napačne uporabe 51.člena Zakona o tujcih  (ZTuj-2 – UPB1) odločil premier Miro Cerar in s tem nedopustno  posegel v izvršitev pravnomočne odločbe sodišča. 

S peticijo zahtevamo:

- takojšnjo deportacijo sirskega migranta Ahmada Šamija v Republiko Hrvaško, v skladu s pravnomočno odločbo sodišča

- avtentično razlago Državnega Zbora glede tretjega odstavka 51.člena Zakona o Tujcih, v delu kjer se opisuje, interes Republike Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje tujcu, saj diskrecijska pravica katero želi Vlada Mira Cerarja uveljavljati s primerom Ahmad Šamij predstavlja nevaren presendan ad hoc podeljevanja dovoljenj za prebivanje kot tudi poseganje izvršilne v sodno oblast.   

- razpravo v Državnem zboru o pravilni implementaciji Dublinske konvencije