PETICIJA ZA PREKLIC ODLOKA O PREPOVEDI HRANJENJA ŽIVALI V LJUBLJANI

Zahtevamo, da se Odlok o prepovedi hranjenja živali na javnih površinah v Ljubljani prekliče v celoti in nadomesti s sodobnimi projekti omejevanja populacije in hranjenja s hrano, primerno za posamezno živalsko vrsto. Prav tako predlagamo, da se na MOL ustanovi delovna skupina, ki bo v skladu z zakoni in načeli sobivanja iskala sodobne nenasilne rešitve za mestne živali.

Odločno tudi nasprotujemo naselitvi sokola selca, ki naj bi ubijal vrane in golobe. To je nesprejemljivo.  

Če kdaj, je danes čas za empatijo, in sicer na vseh področjih.

Obrazložitev: Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin je bil sprejet 6.7.2015. V njem se je poleg ostalih prepovedi v zvezi z javnimi zelenimi površinami pojavil nov člen, kjer na javnih površinah prepovedujejo hranjenje vseh živali. Ker večina prostoživečih živali, predvsem mačk, živi na javni površini, je odlok nesprejemljiv, saj v praksi to pomeni, da se občina odreka skrbi za živali.    

Odlok je v neskladju z 2., 3, in 7. členom Zakona o zaščiti živali, ki med drugim pravi, da je dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, zlasti skrbnikov živali, lokalnih skupnosti in države, živalim zagotoviti bivališče, hrano in vodo. V neskladju je tudi z Zakonom o ohranjanju narave, predvsem 14. členom.

Za hranjenje živali na javnih površinah je zagrožena kazen 100 evrov.

Projekta MOL, ki že obstajata, vendar se ne izvajata v celoti oziroma sta prekinjena:

Projekt Prosto živeče mačke v Mestni občini Ljubljana datira v leto 2007 in je uspešen program, pri katerem smo sodelovali številni prostovoljci. Namen je, da se prostoživeče mačke odlovi in sterilizira oziroma kastrira v Zavetišču Ljubljana na stroške občine, se jih nato vrne na prostor odlova (povečini javno zemljišče, ker jih zasebniki preganjajo) nakar jih hranimo prostovoljci. Tako je mačkam zagotovljeno urejeno in mirno življenje, populacija se ne povečuje in so deležne zudi zdravstvene oskrbe, če jo potrebujejo. Na začetku projekta je MOL oziroma Zavetišče Ljubljana, kot izvajalec odloka, zagotavljala tudi sredstva za hrano, kar pa je v zadnjih letih omejila in jih v resnici hranimo s svojimi sredstvi. Nov odlok nam onemogoča hranjenje mačk, kjer bivajo in predlaga, da jih hranimo na zasebnem zemljišču, kjer pa, če nimaš lastnega, potrebuješ dovoljenje lastnika. S tem nas postavi v nemogoč položaj.

Zahtevamo, da se ta projekt še naprej izvaja v celoti, vključno z nadaljnjim hranjenjem prostoživečih mačk na javni površini.

Projekt Mestni golob je uspešen projekt, ki ga je izvajal inštitut za higieno okolja in živali z etologijo v sklopu veterinarske fakultete. /Izvajalec projekta Štefan Pintarič z inštituta je povedal, da se od letos ne izvaja več, saj je občina enostransko prekinila sodelovanje oziroma sofinanciranje že z letom 2014 (čeprav je bil v občinskem proračunu zanj predviden denar). Projekt je vključeval evidentiranje in nadzor ter omejevanje golobje populacije v mestu, spremljanje njenega zdravstvenega stanja – jemanje brisov, vzorcev iz gnezd in patološki pregled poginulih živali, ter oskrbovanje golobnjakov. Prav tako je projekt pomagal sooblikovati bolj pozitiven odnos do živali, s katerimi si delimo življenjsko okolje. Delo, 4.9. 2015, Globa zaradi krmljenja goloba, Tina Lešničar/.

Zahtevamo, da se ta projekt znova obudi.

Predlagamo:

Da se ob ribnikih, rekah in jezerih namestijo avtomati s primerno hrano za določeno vrsto živali. S tem se bo hranjenje z neprimerno hrano (predvsem kruhom) nadomestilo s primerno.

Da se avtomate s primerno hrano namesti tudi v živalski vrt.

Da se namestijo avtomati z briketi, za evidentirane prostovoljce hranilce prostoživečih mačk. Nesprejemljivo je, da vse hranimo na svoje stroške in naj bi bili za svoje prostovoljno delo še kazensko sankcionirani.

Da se v mestnih četrtih, kjer ni naravnih virov vode postavijo pitniki. V zelo vročih poletnih mesecih so tako živali, kot ljudje ogroženi.