PETICIJA ZA POSTAVITEV NOVIH VRTCEV v SLOV. KONJICAH

Podpisniki te peticije zahtevamo, da se nemudoma pristopi k aktivni POSTAVITVI OBJETKOV vrtca v Občini Slovenske Konjice (enote: Prevrat in Loče).

 

Obrazložitev:

Že kar nekaj let poslušamo o novih vrtcih na zgoraj omenjenih enotah, celo je prišlo tudi tako daleč, da je bil izdelan celoten gradbeni načrt in izdana dovoljenja, a je nato zmanjkalo denarja. Nočemo več poslušati obljub volilnih kandidatov za nabiranje volilnih glasov. Denar pride v občino, vendar je zaradi »ekonomičnih in nujnih« razlogov razporejen drugam. Nekateri sploh ne vedo, da so ti vrtci bili postavljeni okoli leta 1972 do 1975, kar pomeni, da so 40 let stari.

Spoštovani starši, stari starši, tete, strici, gre za prihodnost vseh naših otrok. Vrtec je pomembna stopnica v njihovem psiho-socialnem razvoju. Vrtec postavi enega izmed temeljev za življenje naših otrok. Otrokom v vrtcih je potrebno zagotavljati stabilnost in varnost, saj so v času bivanja v vrtcu ločeni od družine. Razvoj in učenje naših otrok v vrtcih je najboljša dolgoročna naložba v vsakega otroka, saj se zamujenega v tem obdobju pozneje ne da nadoknaditi. Posledice teh ukrepov bodo vidne čez leta, ko bo za veliko večino že prepozno.

 

Zavedajmo se pomembnosti vrtcev, zgledujmo se po Norveški, kjer še posebej dobro vedo, da se zdrava družba postavlja že v vrtcu. Vsak otrok ima zato zagotovljeno mesto v njem po zelo dostopni ceni. Vrtci so pri njih pot do boljše demografske slike: »Če hočete družbi dobro, da bo ekonomsko uspešna, gradite vrtce«!


Svet Staršev Vrtca Slovenske Konjice    Stopite v stik z avtorjem peticije