PETICIJA ZA PODPORO ORGANIZATORJEM PRIREDITEV V IZOLI

Peticija_Izola_za_tisk.jpg

S podpisom te peticije izražate podporo ZA več prireditev v Občini Izola. Organizatorji prireditev smo mnenja, da je Izola turistično mesto in je kot takšno, še posebej v visoki turistični sezoni, upravičeno do večjega števila raznovrstnih prireditev, tako kulturnih, zabavnih, športnih, ... Prav tako smo mnejnja, da niso samo občinske površine in občinski zavodi primeren prostor oziroma organizator za dogodke, temveč smo do tega upravičeni tudi mi gostinci. S prepovedjo izdajanja dovoljenj za prireditve na privatnih zemljiščih, Občina Izola, ne le da odvrača turiste od našega mesta, temveč s tem posledično tudi zavira razvoj turizma in turistične dejavnosti, kot tudi poslovanje gostinskih lokalov, restavracij, hotelov, zasebnih apartmajev ter ostalih obratov povezanih s turizmom. Ne nazadnje, smo organizatorji prireditev mnenja, da so nam s prepovedjo izdajanja dovoljenj za čezmerno obremenjevanja okolja s hrupom, kršene človekove pravice za nemoteno opravljanje gospodarske dejavnosti in se nam povzroča namerna gospodarska škoda. Še posebej v visoki sezoni, od katere nas je večina poslovno odvisnih. Spodaj sta navedena dva predloga organizatorjev, ki jih bomo 

naslovili na župana in ostale odgovorne za to področje na Občini Izola. Če bosta oba predloga s strani Občine Izola zavrnjena, bomo organizatorji najprej sklicali javno razpravo o tej problematiki, kamor bomo pozvali vse odgovorne za to področje ter se, da zaščitimo svoje pravice, obrnili na ostale pristojne organe in institucije.  

1.    PREDLOG:

Sklop dogodkov »POLETJE V IZOLI«, ki ga organizira občina Izola. Dogodki bi trajali v sezoni od 15. junija do 15. septembra in sicer vsak petek ter soboto do 24.00. Dogodki naj se odvijajo tako na terasah gostinskih lokalov v Izoli, kot tudi na občinskih površinah, če je za to želja. Omejitve prekomernega obremenjevanja okolja s hrupom veljajo enako, kot to velja za ostale prireditve, ki jih organizira občina Izola.    

2.    PREDLOG:

Predlagamo, da se število dovoljenj za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom, ki jih Občina Izola izdaja gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom posameznikom, ki prireditve organizirajo v svojih poslovnih prostorih (vključno s terasami), omeji na 12 dovoljenj letno. Pogoji za pridobitev posameznega dovoljenja naj ostanejo isti kot so bili do sedaj. Se pravi, 12 prireditev v obdobju enega leta, z vsaj 12 dnevnim premorom med vsako prireditvijo na posamezni (isti) lokaciji. Prireditve bi se izvajale izven rednega obratovalnega časa oziroma po 22.00h in se, razen v posebnih primerih (Ribiški praznik), zaključevale najkasneje ob 02.00h zjutraj naslednji dan.  


Združenje organizatorjev prireditev Izola    Stopite v stik z avtorjem peticije