Peticija za ohranitev ptujskih poletnih festivalov

Trije poletni festivali na Ptuju - Arsana, Dnevi poezije in vina in Art stays - so presežek poletnega dogajanja v mestu. Organizatorji smo festivale razvili v mednarodno uveljavljene prireditve, ki gradijo na vsebinskih presežkih, privabijo na Ptuj več deset tisoč obiskovalcev ter vračajo življenje v staro mestno jedro.  

Festivali že vrsto let delujejo v nestabilnem okolju z vse višjimi standardi in pričakovanji. Brez sprememb v financiranju festivali v bodoče v dosedanji obliki ne bodo več izvedljivi.  

Mestna občina Ptuj vse tri festivale sofinancira, vendar kljub izraziti razširitvi obsega vsebin, kvalitete in zahtevnosti vseh treh festivalov, kar je bila tudi njena želja, sredstva ostajajo enaka. Stabilno in kakovosti ustrezno financiranje pa je edina možnost, da festivali v obstoječi obliki ostanejo in nadaljujejo kakovostno rast.  

Od Mestne občine Ptuj pričakujemo, da bo držala besedo o dodatnem financiranju za leto 2016 ter zagotovila sredstva iz tako imenovanega sponzorskega poola, saj je bil ta že izhodiščno namenjen ne samo Kurentovanju, ampak tudi vsem trem festivalom.  

Hkrati si želimo, da bi v naslednjih letih mestna občina sledila svojim letošnjim obljubam in ustrezno ovrednotila svojo podporo vsem trem poletnim festivalom in sredstva zagotovila pravočasno. Trenutno sofinancira MOP festivale z deležem v višini od 15% do 20% proračuna festivalov, kar je daleč pod primerljivimi standardi za podobne vrhunske neprofitne prireditve v javnem interesu z visoko mednarodno prepoznavnostjo.  

Mestno občino Ptuj pozivamo, da od leta 2017 dvigne sofinancerski delež na vsaj 30% (upoštevajoč vse realne stroške dela, tudi tiste, ki jih doslej pri poročanju ni upoštevala) in vzpostavi razmere za normalno delovanje.   

Pozivamo vas, da s podpisom podprete naša prizadevanja in s tem ne omogočite le preživetja Arsani, Dnevom poezije in vina in Art Stays, ampak hkrati pomagate Ptuju pri razvoju vrhunske kulturne poletne destincije.   Hvala!    

Mladen Delin, Arsana  

Jernej Forbici, Art Stays  

Aleš Šteger, Dnevi poezije in vina