Peticija za ohranitev pravil pogojnega vpisa na FDV

Študentke in študentje Fakultete za družbene vede!

 
Napredovanje v višji letnik na dodiplomskem študiju na Fakulteti za družbene vede je bilo v študijskem letu 2013/2014 tema, ki je zahtevala skupen boj Študentskega sveta FDV (ŠS FDV), Študentske organizacije FDV (ŠO FDV) in vseh nas študentov. Pogojni vpis (vpis v višji letnik z opravljenimi vsaj 10 izpiti oziroma s pridobljenimi vsaj 50 KT), kot smo ga poznali do sedaj, zaradi nasprotovanja Univerze v Ljubljani ni več mogoč avtomatsko, temveč s posebno prošnjo. Kljub nasprotovanju Univerze v Ljubljani smo v danih razmerah uspeli doseči obliko vpisa, ki je v praksi podobna napredovanju v višji letnik iz preteklih študijskih let.

Kljub letošnjemu dosežku pa naš boj ni končan. Zopet si moramo pridobiti pravico in s tem normativni zapis napredovanja v višji letnik, kot je to potekalo v prejšnjih letih 
 pogojni vpis v višji letnik z opravljenimi vsaj 10 izpiti brez posebne prošnje, ki jo zahteva nova ureditev. Zato študentke in študente Fakultete za družbene vede pozivamo, da se pridružite podpisu peticije, ki jo začenjamo ŠS FDV in ŠO FDV. S peticijo od Univerze v Ljubljani zahtevamo, da Fakulteti za družbene vede ponovno omogoči uvedbo pravil pogojnega vpisa, kot smo ga poznali do letos, torej uvedbo pravil avtomatskega pogojnega vpisa z opravljenimi vsaj 10 izpiti oz. s pridobljenimi vsaj 50 KT. 

Za dodatna obvestila se lahko obrnete na:

Tilna Gorenška, predsednika Študentske organizacije FDV (gorensek.t@gmail.com)

Klemna Mesarca, predsednika Študentskega sveta FDV (klemen.mesarec@gmail.com)

Tjašo Božič, prodekanjo študentko FDV (tjasa-bozic@hotmail.com)