Peticija za ohranitev obsega vpisa v kamniško gimnazijo

Spoštovani Kamničani, prebivalci okoliških občin in vsi, ki vam ni vseeno!

 

V predprazničnem tednu smo prejeli dopis »superministrstva«, v katerem nam za šolsko leto 2013/2014 ­– brez argumentov, vezanih konkretno na našo šolo –, za en cel oddelek zmanjšuje vpis v program splošne gimnazije.

Kamniška gimnazija ima 63-letno tradicijo in na njej kljub dejstvu, da ne omejujemo vpisa, dosegamo nadpovprečne rezultate na mnogih področjih.  Z vzgojo in izobraževanjem mladih gimnazijcev pomembno vplivamo na kulturno dogajanje v občini in s tem skrbimo za ohranjanje ter razvoj intelektualnega potenciala občine in bližnje okolice.

Mladini iz Kamnika in okolice ter njihovim staršem bližina šolanja veliko pomeni. Vsako leto med šolskim letom sprejemamo dijake tudi iz ljubljanskih šol, saj le-ti kmalu po začetku šolskega leta ugotovijo, da jim dnevna migracija v Ljubljano vzame preveč časa.

Obstoječi obseg vpisa v program splošne gimnazije utemeljujemo tudi s pozitivno demografsko situacijo v Kamniku in okoliških občinah, ki kaže občuten pozitiven trend v naslednjih 15 letih. Ta trend je posledica intenzivne gradnje stanovanjskih objektov in posledičnega priseljevanja v Kamnik, Komendo, Mengeš in Domžale. Samo v Kamniku in Komendi je v naslednjem šolskem letu 30 otrok, starih 14 let (letošnjih devetošolcev), več kot prejšnje leto.

Zmanjšanje vpisa lahko torej že v bližnji prihodnosti povzroči stiske mladostnikov in njihovih staršev pri odločanju o nadaljnjem šolanju, dolgoročno pa beg dragocenih mladih strokovnjakov iz regije.

Ohranimo Kamniku mladost!

Mag. Šemso Mujanovič

v.d. ravnatelja

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik