PETICIJA za odvzem premoženja nezakonitega izvora

PETICIJA  za odvzem premoženja nezakonitega izvora in vrnitev nelegalno, nelegitimno odtujenega denarja.

SOCIALNA OPCIJA LJUDSTVA SLOVENIJE

V IMENU LJUDSKEGA KOMITEJA

 

PETICIJA v javnost dano dne:  06.01.2013

 1. ALINEA:
  Za spremembo Ustave Republike Slovenije in sprejetje Ustavnega zakona o lustraciji za vse osebe, katere so opravljale pomembno in odgovorno družbeno politično delo, vse od začetka osamosvojitve do danes. Absolutno pa za vse tiste funkcionarje, kateri so povzročili politično, gospodarsko in moralno škodo državi in ljudstvu.
  Zahtevamo, da Vlada RS predlaga in Državni zbor RS spremeni Ustavo in sprejme Ustavni zakon o lustraciji.

 2. ALINEA:
  Za sprejetje Ustavnega zakona o nezastaranju odgovornosti za povzročeno škodo vseh ljudi, ki so v privatizaciji sodelovali in omogočili nepošteno in krivično olastninjenje državnega in družbenega premoženja, ko so si pridobili premoženje na nepošten, krivičen in nezakonit način, za državo in ljudstvo škodljiv način. Zahtevamo, da Vlada predlaga in Državni Zbor RS sprejme ta Ustavni Zakon.

 3. ALINEA:
  Za sprejetje Zakona o vrnitvi premoženja, pridobljenega na krivičen in nezakonit način. Za odvzem vsega krivično pridobljenega premoženja od začetka privatizacije do danes, za odvzem vsega premoženja nezakonitega izvora in vrnitev nelegalno, nelegitimno odtujenega denarja. Zahtevamo, da se razveljavi Zakon o privatizaciji družbenega in državnega premoženja. Vsi postopki, kateri so bili izvedeni po tem Zakonu se razveljavijo in se pridobljeno premoženje vrne nazaj v last države in se o tem ponovno odloča po pravilih novega Zakona o privatizaciji družbenega in državnega premoženja. V kolikor lastnik premoženja ne dokaže izvora premoženja v vrednosti nad 500.000.- €, mu država to premoženje odvzame in zapleni. Zahtevamo da se vse to dosledno in zakonsko uredi in da se krivično pridobljen denar in premoženje vrne državi za nova delovna mesta ter nove investicije in odpravo revščine. V zvezi s stroški vseh postopkov zahtevamo, da vsi stroški vezani na privatizacijo po prvotnem zakonu in po novem privatizacijskem zakonu, vključno vse postopke, bremenijo in se plačujejo iz vrnjenega premoženja državi. Stroški absolutno ne smejo bremeniti davkoplačevalcev. Zahtevamo da Vlada RS in Državni Zbor vse to dosledno in zakonsko uredi.


SOCIALNA OPCIJA LJUDSTVA SLOVENIJE    Stopite v stik z avtorjem peticije