Peticija za odprtje mejnega prehoda na Hrvojih

7. decembra 2017 na Belvedurju smo zbrani krajani KS Gradin oblikovali in potrdili naslednjo peticijo:

Podpisniki Peticije za odprtje meje pri Hrvojih (Kučibregu) apeliramo na vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške, da omogočita prehod meje pri Hrvojih z osebnim dokumentom na enak način kot na mejnem prehodu Brezovica pri Gradinu.

Cesta med Gračiščem in Momjanom je v preteklosti povezovala slovensko in hrvaško istrsko zaledje. Med kraji na obeh straneh meje je potekala živahna kulturna in ekonomska izmenjava, ki je bila z zaprtjem tega prehoda grobo presekana.

Mnogi prebivalci na obeh straneh meje so povezani z družinskimi, prijateljskimi in poslovnimi vezmi. Zaradi zaprtega prehoda je poslovanje in vzdrževanje osebnih stikov oteženo.

Za prebivalce teh krajev je pot preko Hrvojev do Sečovelj, Portoroža in Pirana bistveno krajša kot pot preko Kopra. Pot čez mejni prehod v Brezovici pri Gradinu je podaljša za 20 km oz. 30 minut vožnje z avtomobilom torej je za večino krajanov KS Gradin neprimerna alternativa.

Že tako odročno področje je zaradi zaprte meje postalo slepa ulica, razvoj sicer slabo razvitega področja pa dodatno otežen.

KS Gradin ima zaradi neokrnjene narave in čistega okolja velik potencial tako za razvoj ekološkega kmetijstva in kmetijskih produktov z visoko dodano vrednostjo, kot za razvoj turističnih produktov v skladu s sodobnimi trendi trajnostnega razvoja.

Z odprtjem mejnega prehoda na Hrvojih bi KS Gradin izrazito povečala možnosti za razvoj novih delovnih mest s tem pa več možnosti za mladino, ki se zdaj množično izseljuje.

Policija in vojska sta na meji pri Hrvojih v zadnjem letu stalno prisotni. Odprtje meje bi ob minimalnih dodatnih stroških imelo izrazito pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, razvoj področja in čezmejno sodelovanje v duhu evropskega povezovanja.

Manja Vrenko