Peticija za izboljšanje razmer za otroke, mladostnike in odrasle s posebnimi potrebami

Pozivamo vas k podpisu Peticije za izboljšanje razmer za otroke, mladostnike in odrasle s posebnimi potrebami, tj. za nevrorazlične posameznike.

Nevrorazlični posamezniki predstavljajo trenutno 1/5 celotne populacije v Sloveniji. Za optimalen razvoj in osebno zadovoljstvo potrebujejo nevrorazlični posamezniki pomoč in podporo v okolici, predvsem s prilagoditvami okolja od začetne stopnje ozaveščanja družbe do razumevanja, sprejemanja in na koncu tudi do spoštovanja in prepoznavanja doprinosa nevrorazličnih posameznikov za skupno družbeno korist.

Poskrbimo za naše otroke, mladostnike in odrasle s posebnimi zdravstvenimi, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi potrebami!

S pomočjo vaših podpisov peticije bomo vložili zahteve za spremembe trenutne zakonodaje, še posebno zakonodaje s področja usmerjanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in s področja zaposlovanja nevrorazličnih posameznikov.

Nevrorazlični otroci in mladostniki (otroci in mladostniki s posebnimi potrebami) lahko po trenutni zakonodaji pridobijo dodatno strokovno pomoč v vrtcu ali šoli, omogočajo se jim tudi določene prilagoditve za optimalnejše funkcioniranje.

Sistem usmerjanja je zastarel in premalo prožen, na tovrstno pomoč se najprej čaka 1-2 leti zaradi pridobitev strokovnih mnenj v šolstvu in zdravstvu, kjer so dolgotrajni postopki in še daljše čakalne dobe, nato pa še več kot 6 mesecev za ureditev birokracije na Zavodu RS za šolstvo. Na tem področju je nujno, da se za pridobitev mnenja porabi zakonsko določeno število dni (30 dni).

Edino to bi bilo za naše otroke in mladostnike dopustno in ustavno spoštljivo. Prepotrebno pomoč tako dobijo po najmanj 2 letih, nekateri za to potrebujejo še dlje.

Predlagamo civilno pobudo za korenito spremembo Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki bi otrokom in mladostnikom omogočil čimprejšnjo pomoč. 

Predlagamo uvedbo sistema vaucherjev v zdravstvu, s pomočjo katerih bi družine same izbirale strokovnjake in lažje prišle do bolj intenzivnih obravnav v najbolj kritičnih obdobjih, še posebno v okviru zgodnje obravnave predšolskih otrok. Predlagamo tudi vzpostavitev mreže strokovnjakov in vzpostavitev strokovnih dnevnih centrov, kamor bi strokovnjaki hodili, tj. v dnevne centre v (bližnjem) kraju otrokovega bivanja in ne obratno (sedaj se morajo otroci voziti na obravnave na drugi konec Slovenije). Le-to bi lahko umestili v strokovne centre, ki so se oblikovali po trenutno veljavni zakonodaji.

Poleg tega imajo težave tudi nevrorazlični odrasli (odrasli s posebnimi potrebami).Tu bi z vašimi podpisi dali pobudo za končno celostno sistemsko rešitev te problematike, tako na področju visokega šolstva, zaposlovanja, kot tudi na področju socialnih transferjev.

Nevrorazlični odrasli namreč pogosteje dosegajo nižji izobrazbeni nivo od pričakovanega glede na njihove sposobnosti, težje so zaposljivi in dalj časa brezposelni. Pravnoformalna preureditev zaposlovanja te rizične skupine odraslih je prepotrebna, tako na področju zakonodaje v okviru zaposlovanja invalidov kot splošne zakonodaje s področja delovnega prava. 

Ob vsem tem zahtevamo regionalno enakopravnost in omogočanje kakovostnih zdravstvenih, vzgojno-izobraževalnih in zaposlitvenih storitev za nevrorazlične posameznike. Torej, enake možnosti po vseh slovenskih regijah, ne le za urbana središča.

Nujno potrebujemo tudi sistemsko ureditev in večji nadzor nad programi izvajanja pomoči in podpore nevrorazličnim posameznikom ter večjo vključitev države tako s sredstvi, kot tudi s podporo in z usposabljanjem strokovnih delavcev in staršev oz. drugih skrbnikov.

HVALA za vašo podporo!

podporna skupina Zavod Izjemen.si

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Jerneja Terčon to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALI

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your phone number publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...